20 Ağustos 2019 | Salı
 

Akademik Görev Bilgileri:

1 ) 2010-, Yard. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli MYO, Kimya,
2 ) 2002-2010, Araştırma Görevlisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Organik Kimya