9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "’Koroner arter bypass cerrahisi greftlerinde kullanılan safen venin çıkarılması sırasında kullanılan klasik ve no touch yöntemlerinin damar duvarı morfolojisi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması: elektron mikroskobik değerlendirme’’", Şen, O., S. Gonca, S. Solakoğlu, H. Dalçık, C. Dalçık, A. Özkara, , 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25- 28 Ekim Antalya Kemer , , , (2011)
Tez:
Ulusal-
2) "Kronik etanolün beyin astrositlerindeki glial fibriller asidik protein (GFAP) üzerine etkisinin immunositohistokimyasal olarak incelenmesi", Dalçık, Hakkı, Melda Yardımoğlu, Süheyla Gonca , Serdar Filiz, Cannur Dalçık, Faruk Erden, Süreyya Ceylan, , 5.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
3) ""İntrauterin gelişme geriliği olan fötus plasentalarında insülin benzeri büyüme faktör - 1’in dağılımı" ", Dalçık, Hakkı, Melda Yardımoğlu, Birol Vural, Cannur Dalçık, Serdar Filiz, Süheyla Gonca, Sibel Köktürk, Süreyya Ceylan, , 5.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
4) "“Hücre Adezyon Moleküllerinden Nöral Hücre Adezyon Molekülü (Neural Cell Adhesion Molecule, N-CAM) ve Pan-kaderin İmmünoreaktivitesinin Erişkin Sıçan Dokularında Dağılımının İmmünositokimyasal Yöntemle İncelenmesi”", Filiz, Serdar, Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Süheyla Gonca, Süreyya Ceylan , , V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
5) ""Kolesterolün böbrek dokusu üzerinde oluşturduğu hasar ve bu hasara karşı vitamin E ve selenyumun koruyucu etkisi"", Gonca, Süheyla, Süreyya Ceylan, Sibel Köktürk, Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, , 14.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Bursa , , , (1999)
Tez:
Ulusal-
6) "“Kolesterolün Karaciğer Dokusu Üzerinde Yaptığı Morfolojik Değişiklikler ve Bu Değişikliklere Vitamin E ve Selenyumun Etkisi”", Gonca, Süheyla, Süreyya Ceylan, Sibel Köktürk, Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Serdar Filiz, , IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
7) "“İnsan Plasentasında İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (Insulin-like Growth Factor-1; IGF-1)’in İmmünositokimyasal Olarak Gösterilmesi”", Dalçık, Hakkı, Melda Yardımoğlu, Süreyya Ceylan, Birol Vural, Cannur Dalçık, Sibel Köktürk, Süheyla Gonca, Serdar Filiz, , IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, , , (1998)
Tez:
Ulusal-