9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2015 | Tez Konusu: Normozoospermik İnfertil Hastalardan Farklı Seçim Yöntemleri ile Elde Edilen Spermlerin İmmünohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Sevilay Erimşah
Diğer Danışman: Prof. Dr. Aysel Kükner | Durum: Devam
2 ) 2008 | Tez Konusu: Farklı sürelerde soğukta muhafaza edilen kas ve kıkırdak dokularında vitrifikasyon ile dondurma yönteminin primer kültürler üzerine etkileri
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Arzu Taş
Diğer Danışman: Doç.Dr. Sezen Arat | Durum: Devam