20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Türev Ürün Kullanımının Banka Etkinliği İle İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma", Sibel Fettahoğlu, Melih İnal, Hilal Yaşar, Verimlilik Dergisi, 2018/2, 99-113, (2018)
 • "Yeni Finansman Olanağı:Kitle Fonlama", Sibel Fettahoğlu, Saulye Khusayan, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 497-521, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ İLE AR-GE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Sibel Fettahoğlu, Ozan Faruk Şahbaz, , 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, , , (2018)
 • "İŞLETMELERDE KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sibel Fettahoğlu, , 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • İşletme Finansmanı, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İşletme Finansmanı, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Finansal Yönetim, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Davranışsal Finans Yaklaşımına Göre Yatırımcı Tiplerinin Menkul Değer Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »