19 Ekim 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Yeni Finansman Olanağı:Kitle Fonlama", Sibel Fettahoğlu, Saulye Khusayan, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 497-521, (2017)
 • "ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST’DE BİR UYGULAMA", Sibel Fettahoğlu, Fuaad Ahmed Mohamud, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, , , (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ İLE AR-GE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Sibel Fettahoğlu, Ozan Faruk Şahbaz, , 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, , , (2018)
 • "İŞLETMELERDE KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sibel Fettahoğlu, , 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • İşletme Finansmanı, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • E-Finans(ÜSD), İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yeni Finansal Teknikler ve Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Davranışsal Finans Yaklaşımına Göre Yatırımcı Tiplerinin Menkul Değer Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »