20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Dört olgu nedeniyle çocuklarda kronik öksürüğün ayırıcı tanısında tik bozuklukları", Karakaya I, Şişmanlar ŞG, Türk Pediatri Arşivi, 50, 176-179, (2015)
 • "Anksiyete bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sertralin tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi", Çakın Memik N, Karakaya I, Yıldız Ö, Şişmanlar Ş, Çağlayan Ç, Ağaoğlu A, Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 51, 30-39, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Cinsel istismara uğrayan işitme engelli çocukların adli süreçte yaşadığı zorluklar: Bir olgu serisi", Ünver H, Olgun NN, Şişmanlar ŞG, Coşkun A, Biçer Ü, Adli Tıp Bülteni, 20(1), 38-42 , (2018)
 • "Adolescent Deliquency and Psychopathology: Is MAYSI-2 a Valid Instrument to Assess Psychopathology Risk Among Turkish Adolescents?", Demirbaş Çakır E, Şişmanlar ŞG, Çakır U, Duymaz MK, Karakaya I, Coşkun A, Acta Medica Anatolia, 3(4), 119-128, (2018)
Devamı »

Dersler

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Anne Bebek İlişkisi ve Bağlanma, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • DEHB’li çocuklarda atomoksetin ve OROS-metilfenidat tedavisi: belirti düzeyi ve nöropsikolojik testler üzerine etkileri
  tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Türkiye’nin erken çocukluk dönemi (1-3 yaş) ruh sağlığı profilinin belirlenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Kocaeli ili İzmit ilçesinde sosyal fobinin yaygınlığı
  tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »