9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study", Soner Polat, Yaser Arslan, Dinçer Olcüm , Issues in Educational Research, 27(3), 512-526, (2017)
Tez:
0-
2) "Primary School Teachers’ Views on Intergenerational Learning", Soner Polat, Ender Kazak, Educational Sciences: Theory & Practice/Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15(5), 1189-1203, (2015)
Tez:
0-
3) "Relationship between Organizational Change Cynicism and Some Variables in Turkish Public Schools", Soner Polat and Gunduz Gungor, Anthropologist, 18(3), 1019-1027, (2014)
Tez:
0-
4) "Öğretmen Adaylarının Sınıf Disiplinine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Investigating Pre-service Taechers’ Beliefs about Classroom Discipline", Soner POLAT, Sibel KAYA, Murat AKDAĞ, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 13(2), 885-890, (2013)
Tez:
0-
5) "Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Göre Öğretim Elemanlarının Ruhsal Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri", Soner POLAT, Tijen TÜLÜBAŞ, Eğitim ve Bilim/Education and Science, 38(170), 32-47, (2013)
Tez:
0-
6) "Farklılıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler - Organizational Values Needed for Diversity Management", Soner Polat, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(2), 1409-1418, (2012)
Tez:
0-
7) "Okul Müdürlerinin Çok Kültürlülüğe İlişkin Tutumları ", Soner Polat, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 334-343, (2012)
Tez:
0-
8) "Multiculturalism and Intercultural Education: A Comparative Study with a Sample of Swiss and Turkish Candidate Teachers", Soner Polat, Tania Ogay Barka , World Applied Sciences Journal, 18(9), 1180-1189, (2012)
Tez:
0-
9) "The Factors that Students Consider in University and Department Selection: A Qualitative and Quantitative Study of Kocaeli University, Faculty of Education Students", Soner Polat, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 2140-2145, (2012)
Tez:
0-
10) "The Relationship Between the Teachers’ Intercultural Competence Levels and the Strategy of Solving Conflicts", Soner Polat, Murat Arif Metin, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1961-1968, (2012)
Tez:
0-
11) "The Level of Faculty Members’ Spiritual Leadership (SL) Qualities Display According To Students in Faculty of Education", Soner POLAT, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2033-2041, (2011)
Tez:
0
12) "Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi - The Relationship between University Students' Academic Achievement and Perceived Organizational Image", Soner POLAT, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 11(1), , (2011)
Tez:
0-
13) "Üniversite öğrencilerine göre Kocaeli Üniversitesinin örgütsel imajı- University students by the organizational image of Kocaeli University", Soner POLAT, EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 36(160), 105-119, (2011)
Tez:
0
14) "The effect of organizational support; perception of teachers on organizational trust perception of their schools", Soner Polat, African Journal of Business Management, 4(14), 3134-3138, (2010)
Tez:
0
15) "Organizational citizenship behavior (OCB) display levels of the teachers at secondary schools according to the perceptions of the school administrators", Soner POLAT, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 1591-1596 elsevier doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.280, 1, 1591-1596, (2009)
Tez:
0