15 Aralık 2019 | Pazar
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) "Okullarda Kuşaklararası Öğrenme", Soner Polat, Yaser Arslan, Gizem Günçavdı, Hande Çiçek, Ender Kazak , Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 9786053183945, (2016)
2) "Research on Social Studies içinde "Examining Teacher Image via Columns in Turkish Newspapers"", Yaser Arslan, Soner Polat, Peter Lang, ISBN (Yayın) No: 9783631695616, (2016)
3) "Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek: Çocuk ve Empati", Yücel Kabapınar (Editör), Cemal Ağırman, Nur Akçin Esra Aslan, Oktay Aydın, Murat Başar, Sibel Cengizhan, Gizem Bengiç Çolak, Özge Demeter, Vesile Yıldız Demirtaş, Filiz Kabapınar, Yücel Kabapınar, Gülin Karabağ, Nilüfer Bircan Kaya, Meziyet Mozakoğlu, Zeynel Oruç, Mustafa Otrar, Alev Önder, Soner Polat, Ayşin Satan, Nurcan Üstündağ, Şener Gül Tuncel, Abbas Türnüklü, Havva Yaman, Asuman Yüksel , Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-364-734-8, (2015)
4) "Örgütsel Yaşamda İmaj: İmaj Geliştirme ve Yönetimi", Soner POLAT, Yaser ARSLAN , Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-320-107-6, (2015)
5) "Multidisciplinary Perspectives on Education içinde High School Students’ Metaphoric Perceptions of Teacher Image", Soner Polat, Ender Kazak, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (Yayın) No: 978-1-4438-6009-3, (2014)
6) "Eğitim Yönetimi", Editörler:Mustafa Çelikten, Mehmet Özbaş yazarlar: Emel Gönenç Güler, Ercan Yılmaz, Hatice Özutku, İbrahim Halil Çankaya, İlhan Günbayı, Soner Polat, Ahmet Cezmi Savaş, Aydan Ordu, Çağatay Edgücan Şahin, Faruk Levent, İlknur Maya, Süleyman Karataş, Turgut Uslu, Lisans, ISBN (Yayın) No: 978-605-5044-27-5, (2014)
7) "Eğitim Örgütleri İçin Sosyal Sermaye: Örgütsel Güven", Soner POLAT, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, ISBN (Yayın) No: 9786055885922, (2009)