15 Kasım 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "School Principals’ Problems in Educational Environments and Their Needs for In-service Training", Soner Polat, Yaser Arslan, , 2nd International Sympos um on New Trends in Social and Liberal Sciences, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "Turkish and Turkish Culture Course Teacher Image Perception Levels of Students who Participate in Turkish and Turkish Culture Course in Germany and Reasons for Participation", Öznur RENGİ, Soner POLAT, , 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences (26-29 Ocak 2017 Barselona), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürlerarası Yeterlilik Düzeyleri", Gizem Günçavdı, Soner Polat, , 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 11-13 Mayıs 2017 Ankara, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "The Relationship Between International Students` Attitude Toward The University Website And University Attractiveness", Soner Polat, Evren Şumuer, Yaser Arslan, , 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Discrimination Behaviors That Classroom Teachers Are Exposed And Factors That Cause These Behaviors", Soner Polat, Gülşah Şerifoğlu, , 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 20-23 Nisan 2017 Antalya, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "The Students’ Views on the Faculty’s Attitudes towards Diversities: A Case Study", Gizem Güncavdı, Soner Polat, , XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, May 19-21, 2017 – Sofia, Bulgaria, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması", Yaser Arslan, Soner Polat, , 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Knowledge Source of International Students in Regard to their University Preference / Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Seçtikleri Üniversiteye İlişkin Bilgi Kaynakları", Yaser ARSLAN, Soner POLAT, , INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES (April 28-May 1, 2016, Milan), , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "Diversity Leadership Skills of School Administrators: Scale Development Study", Dinçer Ölçüm, Yaser Arslan, Soner Polat , , 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
10) "Eff ects of Trade-Union Activities in Schools", Emrullah Akcan, Dinçer Ölçüm, Soner Polat , , 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
11) "The Relationship between Teachers’ Cultural Values and Their Discipline Model Preferences", Yaser Aslan, Soner Polat, Ufuk Sarıdede, , 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
12) "Level of Intercultural Competence of International Students", Soner Polat, Gizem Günçavdı, , 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, , , (2016)
Tez:
-
13) "Öğretmenlerin Yöneticileri ile Yaşadıkları Çatışmaların Çözümünde Tercih Ettikleri Yöntemler ile Sergiledikleri Duygusal Emek Stratejileri", Soner Polat, Emel İşkodra Çin, , 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (12-14 Mayıs 2016 / Kuşadası), , , (2016)
Tez:
Ulusal-
14) "Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması", Yaser Arslan, Soner Polat, , 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (12-14 Mayıs 2016 / Kuşadası), , , (2016)
Tez:
Ulusal-
15) "THE IMPACT OF PEACE EDUCATION PROGRAMME AT UNIVERSITY ON UNIVERSITY STUDENTS’ TENDENCY TO TOLERANCE", Soner Polat, Yaser Arslan, , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Paris, France – February 3-6, 2016), , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
16) "Research Assistants’ Perception of Mistreatment and the Strategies They Prefer to Overcome this Mistreatment", Gizem Günçavdı, Soner Polat, , 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
17) "Characteristics Of Diversity Leadership According To Teachers", Soner Polat, Dinçer Ölçüm, , 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
18) "Intergenerational Learning Among Primary And Lower Secondary Schools", Hande Çiçek, Soner Polat, , 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
19) "Examining Teacher Image via Columns in Turkish Newspapers", Yaser Arslan, Soner Polat, , VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
20) "Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Disiplin Görüşleri Arasındaki İlişki", Yaser Arslan, Soner Polat, Aytaç Satıcı, , 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
21) "Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Barış Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerin Duygusal Zekâları Üzerindeki Etkisi", Gizem Günçavdı, Yaser Arslan, Soner Polat, , 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
22) "Öğretmenler Arasında Kuşaklararası Öğrenmenin Önündeki Engeller", Soner Polat, Hande Çiçek, , 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2015)
Tez:
-
23) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinde Gördükleri Estetik Liderlik Davranışları", Ejder GÜVEN, Soner POLAT, , 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (9th International Balkan Education and Science Congress) 16-18 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
24) "Kamu Ortaokullarında Sosyal Sermaye Düzeyi İle Örgütsel İmaj Düzeyi Arasındaki İlişki (Zeytinburnu İlçesi Örneği)", Gündüz GÜNGÖR, Soner POLAT, Yasin KEKLİK, , 23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI (4 Eylül 2014 Kocaeli üniversitesi), , , (2014)
Tez:
Ulusal-
25) "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumlarının Düzeyleri", Esra Özcan, Soner Polat, EJER CONGRESS 2014 Bildiri Özetleri Kitabı, I st Eurasian Educational Research Congress / 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
26) "THE IMPACT OF PEACE EDUCATION PROGRAMME AT UNIVERSITY ON UNIVERSITY STUDENTS` INTERCULTURAL SENSITIVITY", YASER ARSLAN, GIZEM GUNCAVDI, SONER POLAT, , International Conference on New Horizons 2014 Paris, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
27) "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bakanlık Müfettişi Kavramına Yönelik Ürettikleri Metaforlar", Soner Polat, Oğuz Kaan Deniz, , VI. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
28) "Öğretim Elemanlarının Fakülte Yönetimleriyle Yaşadıkları Olumsuz Duygular ve Gösterdikleri Duygusal Emek Stratejileri", Salih ÇÖRTÜK, Soner POLAT, , 23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI (4 Eylül 2014 Kocaeli üniversitesi), , , (2014)
Tez:
Ulusal-
29) "Okullarda Kötü Muamele Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkmak İçin Kullanılabilecek Stratejiler", Gizem GÜNÇAVDI, Soner POLAT, , 23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI (4 Eylül 2014 Kocaeli üniversitesi), , , (2014)
Tez:
Ulusal-
30) "The Image of School Principals Based on the Views of Teachers in Turkey", Soner Polat, , 4th International Conference on New Horizons in Education, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
31) "Lise Öğrencilerinin Öğretmen İmajına Yönelik Metaforik Algıları", Soner Polat, Ender Kazak, , European Conference on Social Science Research, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
32) "Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarının, Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Üzerindeki Etkisi", Soner Polat, Ender Kazak, , 22. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
33) "2. Sınıflarda matematik öğretiminde kullanılan eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısına etkisi", Öznur Rengi, Soner Polat, , 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
34) "Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi", Tolga Topçubaşı, Soner Polat, , International Conference on Primary Education 2013, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
35) "The factors that students consider in university and department selection: A qualitative and quantitative study of Kocaeli University, Faculty of Education students", Soner POLAT, , Cyprus International Conference on Educational Research, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
36) "The relationship between the teachers’ intercultural competence levels and the strategy of solving conflicts", Soner POLAT, Murat Arif METİN , , 4th World Conference on Educational Sciences, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
37) "Öğretmenlerin okul müdürlerine güvenme dayanakları", Özat, S., Polat, S, , 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
38) "The Level of Faculty Members' Spiritual Leadership (SL) Qualities Display According To Students in Faculty of Education", Soner POLAT, , 3.World Conference on Educational Sciences (WCES - 2011), , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
39) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi", Soner Polat, Özlem Apak, Murat Akdağ, , 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
40) "Farklıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler", Soner POLAT, , Değerler Eğitimi Sempozyumu, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
41) "ESTETİK LİDERLİK: ÖRGÜT-YÖNETİM- İŞGÖREN BAĞLAMINDA KURAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME", Soner POLAT, Hatice GÜL, Zehra ÖZTOPRAK , , V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
42) "İlköğretim Müfettişlerinin İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki", Soner POLAT, , II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
43) "THE EFFECT OF FACULTY MEMBERS’ SPIRITUAL LEADERSHIP QUALITIES ON STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS/ÖĞRETİM ELEMANLARININ RUHSAL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ", Soner Polat, Tijen Tülübaş, Deniz Çiçek, , XIV WORLD CONGRESS WORLD COUNCIL OF COMPARATIVE EDUCATION SOCIETIES (WCCES)/Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi (WCCES) 14. Dünya Kongresi, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
44) "ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ÖRGÜTSEL İMAJI / THE ORGANIZATIONAL IMAGE OF PRIVATE HIGH EDUCATION INSTITUTIONS FROM STUDENTS' AND PARENTS' POINT OF VIEW", Soner POLAT, Elif ABAT, Songül TEZYÜREK, , 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
45) "İLKÖĞRETİM DENETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / RELATIONSHIP OF PRIMARY SCHOOL INSPECTORS' ORGANIZATIONAL LOYALTY, JOB SATISFACTION, BURN-OUT, AND INTENTION TO QUIT THEIR JOBS ", Soner POLAT, Celal Tayyar UĞURLU, , 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
46) "YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL İMAJ YÖNETİMİ: ÖRGÜTSEL İMAJIN ÖNCÜLLERİ VE ÇIKTILARI / THE ADMINISTRATION OF ORGANIZATIONAL IMAGE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: PRIORITIES AND OUTCOMES ", Soner POLAT, , 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , , , (2009)
Tez:
Uluslararası
47) "Organizational citizenship behavior (OCB) display levels of the teachers at secondary schools according to the perceptions of the school administrators", Soner POLAT, - Social and Behavioral Sciences, The World Confernce on Educational Sciences, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Girne, 1 (1), 1591-1596, (2009)
Tez:
Uluslararası-
48) "İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ", Soner POLAT, Celal Teyyar UĞURLU, , Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
49) "Milli Eğitim Bakanlığı Ödül Yönergesi Ölçütlerine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri", Ahmet Özcan, Soner Polat, , IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
50) "İlköğretim Programlarından Hareketle Çok Kültürlü Eğitime Dayalı Sınıf Yönetimi/Classroom Management by Multıcultural Educatıon Accordıng to Prımary School Programmes", Soner POLAT, , INTERNATIONAL CONGRESS ON INTERCULTURAL DIALOGUE AND EDUCATION, , , (2009)
Tez:
Uluslararası
51) "PROBATIONARY TEACHERS’ LEVEL OF INCLINATION TO MULTI-CULTURAL EDUCATION/ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YATKINLIK DÜZEYLERİ", Soner POLAT, , Uluslararası 5. Eğitim ve Bilim Kongresi, , , (2009)
Tez:
Uluslararası
52) "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin E-Okul Programının Uygulanması Sürecinde Yaşadığı Sorunlar", Murat Balay, Soner Polat, , IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
53) "Örgütsel Güven: Öncülleri ve Çıktıları", Soner POLAT, , III. Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
54) "İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki", Soner Polat, Çağdaş Eğitim Dergisi, VII: Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu, 2009 Ekim 368 , , (2008)
Tez:
Ulusal-
55) "PRIMARY SCHOOL TEACHER’S EXPECTATIONS ABOUT INSPECTORS’ GUIDANCE ROLE AND THESE EXCEPTIONS’ REALIZATION LEVEL", Soner Polat, Celal Teyyar Uğurlu, , 11. International Conference On Further Education In The Balkan Countries , , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
56) "Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarına Güven Düzeyi İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (Kocaeli Üniversitesi)", Soner POLAT, Mevlüt TAŞTAN, NEW WORLD SCIENCES ACADEMY (e-Journal of New World Sciences Academy-Uluslararası Hakemli E-Dergi), 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 4 (2), 558-574, (2007)
Tez:
Ulusal
57) "Kocaeli'de Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Müdürlerine Güven Düzeyleri", Soner POLAT, Çağdaş Eğitim Dergisi, I. Uluslararası Kocaeli ve çevresi Kültür Sempozyumu , 32 (341), 32-40, (2006)
Tez:
Uluslararası-
58) "Öğretmenlerin Meslektaşlarına Ve Okul Yöneticilerine Güven Düzeyinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi", Soner POLAT, , XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , , , (2006)
Tez:
Ulusal-
59) "Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Okul Müdürlerinin Ulusal Kültür Profili", Soner POLAT, Şöheda Doyuran-Göktürk, , Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma Ve Geleceğe Aktarma Uluslar Arası Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Uluslararası
60) "Okul Müdürlerinin Güç Mesafesi Ve Belirsizlikten Kaçınma Eğilimleri İle Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki", Soner POLAT, Şöheda Doyuran-Göktürk, , XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , , (2005)
Tez:
Ulusal
61) "Yeni Hayat Bilgisi Öğretim Programının Kazanımlarının Gerçekleştirilebilirlik Düzeyleri", Soner POLAT, Belgin TANRIVERDİ, Özlem APAK, , Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu , , , (2005)
Tez:
Ulusal-
62) "Gürültünün Öğrenme Ortamına Etkileri ", Soner POLAT, Esma BULUŞ-KIRIKKAYA, İzalasyon Dünyası Dergisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,, 66, 78-82, (2004)
Tez:
Ulusal-
63) "Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık tutumları", Cevat Celap, Soner polat, Nilgün Elbir, Elif Yapar , , XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
64) "Üniversitelerin kalite değerlendirilmesi", Hasan Arslan, Soner POLAT, Tuğba Değirmenci, , XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
65) "Kültürel Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü", Soner POLAT, , Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu , , , (2004)
Tez:
Uluslararası-