15 Aralık 2019 | Pazar
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışlarıarasındaki ilişki
Danışman: Prof.Dr. Cevat CELEP
Alan: Doktora
Üniversite: Kocaeli Üniversitesi
Tarih: 2003 - 2007
Yüksek Lisans Tez: İlköğretim Okullarında Çatışma Yaratabilecek Değişkenlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
Danışman: Prof.Dr.Mualla AKSU
Alan: Eğitim Yönetimi
Üniversite: İnönü Üniversitesi
Tarih: 1999 - 2000
Lisans : Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Üniversite: İnönü Üniversitesi
Tarih: 1996 - 1999