11 Aralık 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study", Soner Polat, Yaser Arslan, Dinçer Olcüm , Issues in Educational Research, 27(3), 512-526, (2017)
 • "Primary School Teachers’ Views on Intergenerational Learning", Soner Polat, Ender Kazak, Educational Sciences: Theory & Practice/Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15(5), 1189-1203, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Peer Discrimination between Primary School Students: A Scale Development Study", Soner Polat, Binasa Halçe, Yaser Arslan, Journal of Education and Practice, 8(18), 185-192, (2017)
 • "Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler", Soner Polat, Yaser Arslan, Yükseköğretim Dergisi, 7(2), , (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "School Principals’ Problems in Educational Environments and Their Needs for In-service Training", Soner Polat, Yaser Arslan, , 2nd International Sympos um on New Trends in Social and Liberal Sciences, , , (2017)
 • "Turkish and Turkish Culture Course Teacher Image Perception Levels of Students who Participate in Turkish and Turkish Culture Course in Germany and Reasons for Participation", Öznur RENGİ, Soner POLAT, , 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences (26-29 Ocak 2017 Barselona), , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • , Sınıf Öğretmenliği,
  • Dili: | Seviye:
 • EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, Sınıf Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesinin Örgütsel İmajı
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim için İletişim: Türkiye- Bulgaristan
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışlarıarasındaki ilişki (doktora tezi)
  MEB EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİME DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »