28 Mayıs 2018 | Pazartesi
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "Özbek Sinan. Familie als Ideologischer Staatsapparat. Althussers Autobiographie. ( Das Argumment, Zeitschrift für Philosophie und sozialwissensenschaften. Berlin 1995 yıl 37, sayı 211)", , , , , (2010)
Tez:
0-
2) "Özbek, Sinan. Überlegungen zum Rassismus in der Türkei. (Bu makale Dünya Felsefe Kongresi’nin bildiri kitabının sayfa 217-226 arasında yayımlanmıştır. ", , , , , (2010)
Tez:
0-
3) "Özbek, Sinan. “Subimperialistischer Rassismusam Beispiel der Türkei” (Das Argument (Zeitschrift für Philosophie unt Sozialwissenschaften. Berlin 2005 yıl 47 sayı 260 )", , , , , (2010)
Tez:
0-
4) "Özbek, Sinan. “Reflection on Racism in Turkey” (Human Affairs, Slovak Academy Of Sciences. Volume 15. 2005. Bu makele, CSA Illumina- Socialogical Abstracts tarafından 2006 yılında kayda alınmıştır. ", , , , , (2009)
Tez:
0-
5) "Özbek, Sinan. “Anthropologie stat Metaphsik. (Ernst Tugendhat-Ressention) (Das Argument, Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften . Berlin 2007 yıl 49 sayı 273)", , , , , (2009)
Tez:
0-
6) "Özbek, Sinan. “Kleinhändlermoral in der türkischen Politik” (Das Argument, Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. Berlin 2008 yıl 50 sayı 275)", , , , , (2009)
Tez:
0-
7) "Özbek, Sinan. “Sprache, Politik, Zugehörigkeit” (Judith batler, Gayatri Chakravorty Sipvak) (Das Argument, Zeitschrieft für Philosophie und Sozialwissenschaften. Berlin 2009 yıl 51 sayı 281)", , , , , (2009)
Tez:
0-
8) ""Azgelişmişliğin Ekolojik Avantajı"", , Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi sayı1, , , (2008)
Tez:
0-
9) "Özbek, Sinan. (Christof Olm) “Kemalismus” in Wolfgang Fritz Haug (Hrsg). Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Band 7/1 sayfa 554-577, Argument Verlag. Hamburg 2008", , , , , (2008)
Tez:
0-
10) "Reflection on Racism in Turkey", Prof. Dr. Sinan Özbek, Human Affairs, Slovak Academy Of Sciences., 15, , (2005)
Tez:
0-