17 Temmuz 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "İnşaat Malzemesi Atıklarının Çevreye Olan Etkileri", Kadriye OKTOR, Hasan KAYA, Sinem TOSUN, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2 Internatıonal Congress On Engıneerıng Archıtecture And Desıgn, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2 Internatıonal Congress On Engıneerıng Archıtecture And Desıgn, , , 554-555, (2017)
Tez:
Uluslararası-