22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effect of Chain Extender and Terpolymers on Tensile and Fracture Properties of Polyamide 6", Sinan Yilmaz, Okan Gul, Taner Yilmaz, Polymer, 65, 63-71, (2015)
 • "Effect of CBC and G-POSS on Tribological Behaviour of Polyamide 6 and Short Glass Fiber Reinforced Polyamide 6 Composites", O. Gul, S. Yilmaz, T. Yilmaz, ACTA PHYSICA POLONICA A, , , (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "POMZA TOZU VE KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİFENİLEN SÜLFİD (PPS) KOMPOZİTLERİN ADHEZİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ", Sinan Yılmaz, Alp Eren ŞAHİN, Taner Yılmaz, Tamer SINMAZÇELİK, , Uluslararası Katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, , , (2015)
 • "Geri Dönüştürülmüş PET/Polikarbonat Harmanlarının Özelliklerinin Zincir Uzatıcı Kullanılarak İyileştirilmesi", Okan Gül, Nevin Gamze Karslı, Sinan Yılmaz, Taner Yılmaz, , I. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu"Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri", , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Dynamics, Makine Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Teknik Resim, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Cam Fiber Takviyeli Pa6 Kompozitlerin Kirilma Davranişi Ve Kirilma Tokluğunun EWF Ve J-İntegral Yöntemi İle İncelenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Poli(fenilen sülfid) (PPS) Matrisli Kompozitlerin Tribolojik Özelliklerinin ve Kırılma Davranışının İyileştirilmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »