21 Ekim 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Impacts of Meteorological Factors on PM10: Artificial Neural Networks (ANN) and Multiple Linear Regression (MLR) Approaches", Utkan Özdemir, Simge Taner, Environmental Forensics, 15, 329-336, (2014)
  • "Fine particulate matter in the indoor air of barbeque restaurants: Elemental compositions, sources and health risks", Simge Taner, Beyhan Pekey, Hakan Pekey, Science of the Total Environment, 454-455, 79-87, (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Farklı çalışma ortamlarında oluşabilecek hava kirliliğinin çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri", Simge Taner, Utkan Özdemir, Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Tüketim Toplumu ve Çevre Özel Sayısı), 1, 190-198, (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Küresel ısınma ve iklim değişiklerinin ekolojik sistemler üzerindeki etkisinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi içerisinde değerlendirilmesi", Gonca Al, Utkan Özdemir, Simge Taner, Ekoloji 2013, , , , (2013)
  • "Determination of Particulate Matter Concentrations in Different Microenvironments", Simge Taner, Beyhan Pekey, Hakan Pekey, Demet Arslanbaş, Air Quality Management 2012 Proceeding, Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, , , (2012)
Devamı »

Projeler

  • Farklı Mikro Çevrelerde İç Ortam Havasındaki Partikül Madde Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Maruziyet Risklerinin Değerlendirilmesi
    Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »