17 Aralık 2018 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Hastane Öncesi Acil Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Mesleki Riskleri", Serap Arsal Yıldırım, Serpil Gerdan, Hastane Öncesi Dergisi, 2(1), 37-49, (2017)
Tez:
-
2) "Afet Zararlarının Azaltmasında Toplum Tabanlı Gözlemsel MahalleTehlike Analizi Eğitimi: Kocaeli Örneği", Serpil Gerdan, Ahmet Özdemir, Resilience, 1(1), 11-19, (2017)
Tez:
-
3) "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi", Esma Buluş Kırıkkaya, Funda Dağ, Levent Durdu, Serpil Gerdan, İlköğretim Online, 15(1), 234-250, (2016)
Tez:
-
4) "An Evaluation of the Infrastructure of Kocaeli Metropolitan Municipality Information Technologies (IT) in Terms of Disaster Management", Fatih Akbulut, Serpil Gerdan, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 7(22), 29-42, (2016)
Tez:
-
5) "University Students Assess the Achievement of the E-Learning Outcomes of Disasters and Mitigation and Disaster Management Courses", Serpil Gerdan, Esma Buluş Kırıkkaya, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 7(25), 93-102, (2016)
Tez:
-
6) "Okullar İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları", Bülent Özmen, Serpil Gerdan, Oktay Ergünay, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi- EJOIR, 3, 37-52, (2015)
Tez:
-
7) "Bir Üniversite Hastanesi Afet Planının Zarar Azaltma ve Risk Analizi Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi", Serpil GERDAN, Yunus TAŞ, Acil ve Afet Dergisi / Journal of Emergency and Disaster, 3(2), 27-37, (2013)
Tez:
-
8) "Bayındırlık Bölgesinde Jeofizik Metodlar ile Yer Araştırması, İzmit-KOCAELİ Land Investigation By Using Geophysical Methods In Bayındırlık Area, Izmit-KOCAELİ ", Cengiz KURTULUŞ, Nur DEMİR, Serpil GERDAN, Sinem AKYEL, Funda RIŞVAN, Dündar KOÇYİĞİT, Mert ERDOĞDU, Doruk KAPLAN, Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 1-2, 1-9, (2012)
Tez:
-