21 Eylül 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University", Serpil GERDAN, Eurasian Journal of Educational Resesrch, 55, 159-176, (2014)
 • "Evaluation of Educational Authoring Tools for Teachers stressing of Perceived Usability Features", Dağ, F., Durdu L., Gerdan S., Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 888-901, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi", Esma Buluş Kırıkkaya, Funda Dağ, Levent Durdu, Serpil Gerdan, İlköğretim Online, 15(1), 234-250, (2016)
 • "An Evaluation of the Infrastructure of Kocaeli Metropolitan Municipality Information Technologies (IT) in Terms of Disaster Management", Fatih Akbulut, Serpil Gerdan, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 7(22), 29-42, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci İle Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Alışkanlıkları", Serpil Gerdan, Serkan Yiğit, İrfan Uysal, Musa Güven, Fikret Sönmez, , 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi-1st International Congress On Occupational Health and Safety, 6-7 May 2016, , , (2016)
 • "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Altyapısının Afet ve Acil Durum Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi", Serpil Gerdan, Fatih Akbulut, , Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2-4 Mart 2016, , 676-679, (2016)
Devamı »

Dersler

 • Afetler ve Zararlarının Azaltılması, Enformatik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Afetler ve Zararlarının Azaltılması, Enformatik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Afetler ve Zararlarının Azaltılması, Enformatik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Afete Hazır Okul
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • İlköğretim 8. Sınıflar Doğal Süreçler Ünitesi için Web Tabanlı Öğrenme Materyali ve Değerlendirme Ölçeği Geliştirme, Kocaeli Üniversitesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • TÜBİTAK Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »