20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University", Serpil GERDAN, Eurasian Journal of Educational Resesrch, 55, 159-176, (2014)
 • "Evaluation of Educational Authoring Tools for Teachers stressing of Perceived Usability Features", Dağ, F., Durdu L., Gerdan S., Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 888-901, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Hastane Öncesi Acil Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Mesleki Riskleri", Serap Arsal Yıldırım, Serpil Gerdan, Hastane Öncesi Dergisi, 2(1), 37-49, (2017)
 • "Afet Zararlarının Azaltmasında Toplum Tabanlı Gözlemsel MahalleTehlike Analizi Eğitimi: Kocaeli Örneği", Serpil Gerdan, Ahmet Özdemir, Resilience, 1(1), 11-19, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Disaster Training Project of Kocaeli Neigborhood", Serpil Gerdan, Esma Buluş Kırıkkaya, Ahmet Özdemir, 2nd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, 2nd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, 1(1), 446-453, (2018)
 • "Evaluation at The Provincial Level of Turkey Disaster Response Plan (TDRP): Example of Kocaeli", Serpil Gerdan, Alper Şen, International Congress on Social Science, International Congress on Social Science, 1(1), 44-52, (2018)
Devamı »

Dersler

 • Afetler ve Zararlarının Azaltılması, Enformatik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Afet Yönetimi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Endüstride Acil Durum Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Afete Hazır Okul
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • İlköğretim 8. Sınıflar Doğal Süreçler Ünitesi için Web Tabanlı Öğrenme Materyali ve Değerlendirme Ölçeği Geliştirme, Kocaeli Üniversitesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • TÜBİTAK Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »