23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "The most severe headache attack descriptions in Turkish migranine sufferrers", Selekler M, Komsuoğlu SS, Journal of Neurological Sciences (Turkish), 21, 99-102, (2009)
Tez:
-
2) "Beyin sapı iskemik infarktlerı", Alemdar M, Selekler M, Komsuoğlu S, Yeni symposium , 42, 177-181, (2009)
Tez:
-
3) "Laküner Serebral Enfarktlı Hastalarda Risk faktörleri, Mevsimsel ve Diürnal Varyasyon", Alemdar M, İşeri P, Kamaci Ş, Efendi H, Budak F, Komsuoğlu SŞ, Journal of Neurological Sciences [Turkish] , 23, 232 -237, (2006)
Tez:
-
4) "Insulinoma in differential diagnosis of seizure disorder", Alemdar M, Iseri P, Komsuoğlu SS, J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 18, 247-248, (2006)
Tez:
-
5) "Isolated abducens nerve palsy associated with retinoic acid therapy: a case report", Alemdar M, Iseri P, Selekler HM, Serbest AS, Komsuoglu SS, Strabismus, 13, 129-132, (2005)
Tez:
-
6) "The headache triggered with ingestion of hot and soft fizzy drinks: similarity with ice cream headache", Selekler HM, Komsuoglu SS, Ağrı, 17, 26-28, (2005)
Tez:
-
7) "The relationship of stabbing headaches with migraine attacks", Selekler HM, Komsuoglu SS, Ağrı, 17, 45-48, (2005)
Tez:
-
8) "Anti – epileptik tedavi başlama ve sonlandırma prensipleri", Selekler M, Komsuoğlu SS, Klinik Bilimler ve Doktor, 10, 351-355, (2004)
Tez:
-
9) "Epilepsi tanısında karşılaşılan Güçlükler", İşeri P, Komsuoğlu S, Klinik Bilimler ve Doktor, 10, 631-636, (2004)
Tez:
-
10) "Migren sınıflaması ve dikkat edilmesi gereken noktalar", Selekler M, Komsuoğlu SS, Türkiye klinikleri tıp Bilimleri, 23, 250-254 , (2003)
Tez:
-
11) "Çocukluk çağı migreni ve diğer episodik başağrıları", Selekler M., Babaoğlu K., Komsuoğlu SS., Düşünen adam, 16, 157-164 , (2003)
Tez:
-
12) "Başağrısı ile mücadelede seçilen ilaç-dışı tedavi yöntemleri", Selekler M, Gürpınar B, Komsuoğlu SS, Düşünen Adam, 16, 165-168, (2003)
Tez:
-
13) "Triphasic waves due to isoniasid toxicity", Selekler M, Kavuk İ, Aşantuğrul E, Komsuoğlu SS, Journal of Neurological Sciences (Turkish), 20, 278-281, (2003)
Tez:
-
14) "Tekrarlayan intraserrebral kanamalı bir olgu", Kutluay P, Efendi H, Budak F, Komsuoğlu SS, Türk nöroloji dergisi, 8, 75-78, (2002)
Tez:
-
15) "Homosisitinemiye bağlı serebral venöz tromboz.", Kutluay P, Efendi H, Aybar G, Komsuoğlu SS, Türk nöroloji dergisi, 8, 97-101, (2002)
Tez:
-
16) "Bilateral serebellar kalsifikasyon (olgu sunumu)", İşeri PK, Efendi H, Komsuoğlu SS, Türk nöroloji dergisi, 8, 103-107, (2002)
Tez:
-
17) "Arteriyel hipertansiyon ve baş ağrısı.", Macit selekler, Komsuoğlu SS, Folia, 2, 7-11, (2002)
Tez:
-
18) "Nerve conduction studies of lower extremities in pes planus subjects", Budak F, Bamac B, Ozbek A, Kutluay P, Komsuoglu S, Electromyogr Clin Neurophysiol, 41, 443-446, (2001)
Tez:
-
19) "Carpal tunnel syndrome in carpet weavers", Budak F, Yenigun N, Ozbek A, Orhan S, Komsuoglu S, Electromyogr Clin Neurophysiol, 41, 29-32, (2001)
Tez:
-
20) "Kaudat hemorajiye bağlı hemiballismus", Efendi H, Budak F, Karson F, Komsuoğlu SS, Parkinson Hastalığı ve hareket Bozuklukları Dergisi, , , (1999)
Tez:
-
21) "Lamotrigin tedavisinin görsel ve işitsel uyarılmış potansiyellere etkisi", Efendi H., Orhan S., Budak F., Komsuoğlu SS., Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi, , , (1999)
Tez:
-
22) "Parkinson hastalığında görsel ve iştsel uyarılmış potansiyeller", Efendi H, Gönenç Z, Budak, Bayülkem K, Komsuoğlu SS, Parkinson Hastalığı ve hareket Bozuklukları Dergisi, , , (1999)
Tez:
-
23) "Parkinson hastalığında serebral MRG, SPECT ve klinik korelasyon", Efendi H, Budak F, Gönenç Z, Bayülkem K, Komsuoğlu SS, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, , , (1999)
Tez:
-
24) "Blefarospazmda botilusmus toksini tedavisinin klinik ve elektrofizyolojik bulgulara etkisi.", Budak F., Efendi H., Gönenç Z., Kurluay P., Komsuoğlu SS., Parkinson Hastalığı ve hareket Bozuklukları Dergisi, , , (1999)
Tez:
-
25) "Serebral hemisferik infarktlarda kardiyak otonomik disfonksiyon", Budak F, Efendi H, Orhan S, Övet A, Ural D, Komsuoğlu B, Komsuoğlu SS, Beyin damar hastalıkları dergisi, 5, 41-43, (1999)
Tez:
-
26) "Progressive facial hemiatrophy (Parry-Romberg syndrome)", Bilen N, Efendi H, Apaydin R, Bayramgurler D, Harova G, Komsuoglu S, Australas J Dermatol, 40, 223-225, (1999)
Tez:
-
27) "Fotosensitif Epilepsi", Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Alioğlu Z, Komsuğlu SS, Sendromu - Epilepsi ve Klinik Nörofizyoloji, 1, 14-15, (1994)
Tez:
-
28) "Pons Kanamalarında İşitsel Beyin Sapı Uyarılmış Potansiyelleri", Şener U, Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS, Budak F, Nöroloji Bülteni, 2, 38-43, (1994)
Tez:
-
29) "Intracranial Tuberculoma: Clinical and Computerized Tomographic Findings", Komsuoğlu SS, Özcan C, Özmenoğlu M, Aydın N,Komsuoğlu B, Israel Journal of Medical Sciences, 30, 153-157, (1994)
Tez:
-
30) "Prevalance and Risk Factors of Varicose Veins in Elderly Population in Trabzon Region", Komsuoğlu B, Göldeli Ö, Kulan K, Çetinarslan B, Komsuoğlu SS, Turkish Journal of Medical Sciences, 3, 185 – 189, (1994)
Tez:
-
31) "The Effects of Nitrendipine and Verapamil on the Index of Left Ventricular Mass in Elderly Hypertensives with Left Ventricular Hyopertrophy", Komsuoğlu B, Göldeli Ö, Gacar N, Çetinarslan B, Komsuoğlu SS, Kulan K, Turkish Journal of Medical Sciences, 21, 97-102, (1994)
Tez:
-
32) "Yaşlılarda Hipertansiyon Prevalansı ve Bazı Elektrokardiografik Bulgular", Çetinarslan B, Komsuoğlu B, Erem C, Görçin B, Komsuoğlu SS, Duman E, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 21, 17-21, (1993)
Tez:
-
33) "Tetanozlu Sekiz Olgunun İncelenmesi", Alioğlu Z, Bölükbaşı O, İlhan A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS, Nörolojik Bil. Dergisi, 10, 1-2, (1993)
Tez:
-
34) "Progressif Masküler Distrofilerde Kliinik Elektrokardiyografik ve Ekokardiyografik Bulguların Değerlendiilmesi.", Özmenoğlu M, Komsuoğlu B, Özcan C, Tonyalı H, Gükan H, Komsuoğlu SS, GATA Bülteni, 32, 731-740, (1990)
Tez:
-
35) "Blindness as an Initial Manifestation of Menengeal Carsinamatosis", Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS, Özcan C, Baykal S, Turkish Neurosurgery, 1, 168-170, (1990)
Tez:
-
36) "Akut Tek Taraflı Oftolmoplejiler: 10 Olgunun İncelenmesi", Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS., Özcan C, Yazıcı O, Gürhan H, Klinik Gelişim, 2, 505-508, (1989)
Tez:
-
37) "Atrial Miksoma, 6 olgu İncelenmesi.", Duman E, Komsuoğlu B, Komsuoğlu SS, İstandul Tıp mecmuası, , , (1989)
Tez:
-
38) "SSPE Olgulardaki Periyodik EEG Komleplerinin Nörofizyolojik Değerlendirilmesi. Klinik Nörofizyolojik Değerlendirilmesi. Klinik - Nörofizyolojik Araştırma.", Gürhan H, Komsuoğlu SS, Özmenoğlu M, Nör. Nöroş. Psyk Dergisi., , , (1989)
Tez:
-
39) "Çocukluk çağı migreni, EEG Değişiklikleri ve Profilokside Probranolol", Komsuoğlu SS, Gürhan H, Özmenoğlu M, Bölük A, Yazıcı O, Çocuk Hast. Dergisi, 4, 196-199, (1988)
Tez:
-
40) "Tedaviye dirençli Epilepsilerde Sodyum Valproat Tedavisi.", Komsuoğlu SS, Özmenoğlu M, Bölük A, Gürhan H, Düşünen Adam , 2, , (1988)
Tez:
-
41) "Myotonia Kongentia: 5 Olgunun Klinik ve Nörofizyolojik İncelenmesi.", Özmenoğlu M, Özcan C, Komsuoğlu SS, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2, 193-199, (1988)
Tez:
-
42) "Uyku Fizyolojisi, Uyku EEG, Uyku Epilepsi İlişkileri", Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2, 119-135, (1988)
Tez:
-
43) "Bir Yaşındaki Neonatal Hiperbiluribinemli Bebeklerin EEG bulguları", Gedik Y, Teziç T, Nuhoğlu A, Komsuoğlu SS, Özmenoğlu M, Aslanoğlu M, Bursa Devlet Hastanesi Mecmuası, 2, , (1988)
Tez:
-
44) "Intrakraniyel Tüberküloma.", Özmenoğlu M, Özcan C, Gürhan H, Komsuoğlu SS, Nör. Bil. Dergisi, 1, , (1988)
Tez:
-
45) "Trombo _ Embolik Tip SVO'larda Histamin Metobalizmasında değişmeler.", Özmenoğlu M, Gürhan H, Komsuoğlu SS, A. Ü. Tıp Fakültesi Mecmuası, 41, 4, (1988)
Tez:
-
46) "An Ultrastructural Study in Various Menengeoma Types", Özoran Y, Kalelioğlu M, Komsuoğlu SS, Önal B, Küçükali T, Özoran SA, Hacattepe Medical Journal, 21, 1-4, (1988)
Tez:
-
47) "İntrakraniyal Kitlelerde EEG ve BBT Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Komsuoğlu SS, Kalelioğlu M, Aktürk F, Bölük A, Ceylan S, Özmenoğlu M, Nör. Nöroş. Psyk. Dergisi , 2, 118-122, (1987)
Tez:
-
48) "Bir olgu Nedeniyle Hungtigton Hastalığı.", Gürhan H, Özmenoğlu M, Özcan C, Kuzeyli K, Komsuoğlu SS, Bursa Devlet Hastanesi Tıp Biülteni, 3, 147-149, (1987)
Tez:
-
49) "İşitsel Beyin Sapı Uyandırılmış Potansiyellerinin Klinik UygulamalarıUygulamaları", Komsuoğlu SS, Nöroloji, 15, 7-17, (1986)
Tez:
-
50) "Senkop nedeni olarak Sol Atrial Milsoma", Gürhan H, Duman E, Komsuoğlu SS, Komsuoğlu B, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 39, 337-382, (1986)
Tez:
-
51) "Abdominal Epilepsi. Klinik ve Norofizyolojik Değerlendirme", Gedik Y, Komsuoğlu SS, Üzüm K, Bölük A, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 39, 141-146, (1986)
Tez:
-
52) "Kompleks Parsiyel Nöbetlerde EEG'lik Bulguların Değrlendirilmesi ve Carpemazepeine Tedavisine Cevap", Komsuoğlu SS, Aktürk F, Liman O, Ege Nör. Bil. Der., 37, 104-108, (1986)
Tez:
-
53) "Televizyon Epilepsisi", Komsuoğlu SS, Kalelioğlu M, Liman O, Nöropsikiyatri Arşivi, 22, 1-4, (1985)
Tez:
-
54) "SSPE'de ilk septom Olarak Absans Nöbetleri", Komsuoğlu SS, Gürhan H, Liman O, Nörolojik Bilimler Dergisi, 4, 44-46, (1984)
Tez:
-
55) "Oral Kontraseptifler ve Nörolojik Yan Etkileri", Komsuoğlu SS, Dirim, , , (1982)
Tez:
-
56) "Locked in sendromu ve EEG", Komsuoğlu SS, Dora F, Bursa Tıp fakültesi Dergisi , 2, 211-215, (1982)
Tez:
-
57) "Beyin ölümü", Komsuoğl SS, Türkiye Klinikleri 2, 3, 227-231, (1982)
Tez:
-
58) "Branistem Audiotry Evoked Potntials Recorded in Patients with Cofirmed and Clinically Suspected Brainstem Disorders", Jones L, Komsuoğlu SS, Simith, E Harding GFA, Jour Of Electro. Tech, 8, 135-150, (1982)
Tez:
-
59) "Gebelik ve Epilepsi", Komsuoğlu SS, Tıp Dünyası, 3, 54, (1981)
Tez:
-
60) "Lomber Disk Hernilerde EMG, Myelografi ve Cerrahi Bulbuları Karşılaştırılması", Komsuoğlu SS, Yaltakaya K, Ankara Tıp Bülteni (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), 3, 169-176, (1981)
Tez:
-
61) "Diagnostic Use of Diazepman in EEG", Komsuoğlu SS, Dora F, Jour of Electro Tech, 6, 170 – 189, (1980)
Tez:
-
62) "Migren ve EEG", Komsuoğlu SS, Işık E, Diyabakır Tıp Fakültesi Mecmuası, 4, 1007, (1979)
Tez:
-
63) "Takayasu Arterisi", Bilgin K, Çağlar İ, Komsuoğlu SS, Ankara Tıp Mecmuası, 5, 101-104, (1977)
Tez:
-