23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Seizure-like disorders; Analternative diagnosis list for epilepsy", Komsuoğlu SS, Selekler M, Alemdar M, İşeri P, European Journal of Neurology , , , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
2) "Alzheimer hastalarında retinal morfolojik ve fonksiyonel bulgularla hastalığın ciddiyeti arasında ilişki", İşeri P, Altıntaş Ö, Yüksel N, Komsuoğlu S, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi , , , , (2005)
Tez:
Ulusal-
3) "Pituiter apopleksiye bağlı pipulin korunduğu komplet eksternal oftalmopleji", Yıldız Y, Özerdem Ç, İşeri P, Efendi H, Komsuoğlu S, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (2005)
Tez:
Ulusal-
4) "Prognostic relevance of acutephase reactants measurement after ischemic stroke", Karabaş G, Efendi H, İşeri P, Komsuoğlu S, Neuromediterranee Congress, , , , (2004)
Tez:
Uluslararası-
5) "Global aphasia without hemiparesis", Efendi H, İşeri P, Karabaş G, Tokay T, Komsuoğlu S, Neuromediterranee Congress , , , , (2004)
Tez:
Uluslararası-
6) "Optic nerve menengioma mimicking retrobulber optic neurutis", Efendi H, Tokay T, İşeri P, Akansel G, Komsuoğlu S, Neuromediterranee Congress , , , , (2004)
Tez:
Uluslararası-
7) "Migren ağrısı tedavisinde geleneksel yöntemler", Selekler M, Komsuoğlu SS, 39. Ulusal Nöroloji kongresi, 39. Ulusal Nöroloji kongresi, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
8) "Şiddetli migren ağrısı tarifleri", Selekler M, Komsuoğlu SS, 39. Ulusal Nöroloji kongresi, , , , (2003)
Tez:
Ulusal-
9) "Ekstra-sefalik saplanma ağrısı", Selekler M, Komsuoğlu SS, 39. Ulusal Nöroloji kongresi, 39. Ulusal Nöroloji kongresi, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
10) "Santral diabetes insipidusu izleyerek ortaya çıkan progresif serebellar ataksi (olgu sunumu)", Tokay T, İşeri P, Selekler M, Efendi H, Komsuoğlu S, 39. Ulusal Nöroloji kongresi, , , , (2003)
Tez:
Ulusal-
11) "Oksipital dikenli benigin çocukluk çağı epileptpik sendromu", Tokay T, İşeri P, Selekler M, Efendi H, Komsuoğlu S, 39. Ulusal Nöroloji kongresi, , , , (2003)
Tez:
Ulusal-
12) "Aggravation of the headache by physical effort, bending down and head movements during the migraine attacks", Selekler M, Komsuoğlu SS, XI th International Headache Society Congress, , , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
13) "Irritant stimulus headache: ingestion of an irritany stimulus ", Selekler M, Komsuoğlu SS, XI th Internatıonal Headache Society Congress, , , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
14) "The role of EEG in patients under anti-epileptic treatment", Selekler M, Efendi H, Komsuoğlu SS, Thirteenth Meeting of the Euopean Nurological Society, , , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
15) "Multipi sklerozda uyarılmış potansiyeller klinik özellikler ve elektrofizyoojik bulguların korelasyonu.", Efendi H, Kara B, Komsuoğlu SS, 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
16) "Atipik gidiş gösteren Wilson Hastalığı", Karabaş G, İşeri P, Efendi H, Selekler M, Komsuoğlu SS, 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 38. ulusal nöroloji kongresi, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
17) "Migren hastalarında klinik vr demografik özellikler", Tokay T, Selekler M, Budak F, Komsuoğlu SS, 38. Ulusal Nöroloji kongresi, , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
18) "BOS ve serum kızamık IGG antikorları pozitif olan bir hastada Rasmussen Ansefaliti", Babaoğlu K, Efendi H, Selekler M, Uçan S, Sarper N, Komsuoğlu S, IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
19) "Nükleer tutuluma bağlı pupilin korunduğu okulamotor paralizi (olgu sunumu)", Kutluay P, Hüseyinoğlu T, Selekler M, Komsuoğlu S, Efendi H, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (2001)
Tez:
Ulusal-
20) "Sıcak su ile tetitlenen refleks epilepsi olgusu", Selekler M, Kutluay P, Efendi H, Komsuoğlu SS, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
21) "Epileptik hastalarda sosyo demografik özellikler ve tedavi özellikleri.", Efendi H, Orhan S, Komsuoğlu SS, Göksel H, Kaynar O, 1. Epilepsi Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
22) "Epileptik hastalarda sosyo demografik özellikler ve tedavi özelliklri.", Efendi E, Orhan S, Komsuoğlu SS, 1. Epilepsi Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
23) "Gerilim baş ağrısı ve migrende aleksitimi.", Efendi H., Karson F., Budak F., Coşkun B., Komsuoğlu SS., 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
24) "Erken başlangıçlı Parkinsonda l-dopa+dopamin agonisti tedavisine dramatik yanıt.", Kutluay P, Gönenç Z, Derviş A, Bayülkem K, Efendi H. Budak F, Orhan S, Komsuoğlu SS, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
25) "Blefarospazm ve hemifasial spazmda klinik, elektrofizyolojik ve tedavi özellikleri.", Budak F, Efendi H, Orhan S, Komsuoğlu SS, Bayülkem K, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 34. Ulusal nöroloji kongresi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
26) "Parkinson hastalığında multimodal uyarılmış potansiyeller.", Efendi H, Budak F, Gönenç Z, Bayülkem K, Komsuoğlu SS, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 34. Ulusal nöroloji kongresi, , , (1998)
Tez:
Ulusal-
27) "Behçet hastalığında periferik nörolojik tutulumun elektrofizyolojik yöntemlerle araştırılması.", Budak F, Efendi H, Apaydın R, Bilen N, Orhan S, Komsuoğlu SS, XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
28) "Prematür, asfiktik ve normal yenidoğanların izleniminde işitsel uyarılmış potansiyeller.", Efendi H, Büyükbeşe E, Gönenç Z, Gökalp A, Komsuoğlu SS, XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
29) "Behçet hastalığında subklinik nörolojik tutulumun multimodal uyarılmış potansiyellerle araştırılması.", Budak F, Efendi H, Apaydın R, Bilen N, Gönenç Z, Komsuoğlu SS, XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
30) "Prgessive facial hemiatrophy.", Bilen N., Efendi H., Apaydın R., Bayramgüler D., Harova G., Talu H., Komsuoğlu SS., Journal Of European Academy of Dermotology and Venerology, Journal Of European Academy of Dermotology and Venerology, , , (1998)
Tez:
Uluslararası-
31) "Karpal tünel sendromu: klinik, elektrodiagnostik ve tedavi özellikleri.", Budak F, Efendi H, Gönenç Z, Komsuoğlu SS, 33. Ulusal nöroloji kongresi, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
32) "Generalize tonik klonik nöbetlerde Lamotrigine; monoterapi ve politerapi.", Efendi H, Budak F, Orhan S, Komsuoğlu SS, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
33) "Lamotrigin ve interiktal spike aktivitesi.", Efendi H, Orhan S, Budak F, Komsuoğlu SS, 33. Ulusal nöroloji kongresi, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
34) "Şiddetli paroksismal EEG anomalisi ile giden migre (olgu sunumu).", Komsuoğlu SS, Efendi H, Budak F, 33. Ulusal nöroloji kongresi, ., , , (1997)
Tez:
Ulusal-
35) "Kaudat hemorajiye bağlı hemiballismus (olgu sunumu).", Efendi H, Budak F, Karson F, Komsuoğlu SS, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
36) "Kocaeli yöresinde risk altında olan hastalarda diabetes mellitus tarama sonuçları.", Çetinarslan B, Çefle A, Efendi H, Komsuoğlu SS, XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
37) "Lamotrigin ve interiktal spike aktivitesi.", Efendi H, Orhan S, Budak F, Komsuoğlu SS, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
38) "QT dispersion in generalized seizures", Efendi H, Goldeli O, Budak F, Orhan S, Komsuoğlu SS, Komsuoğlu B, 5th Mediterranean Epilepsy Conference, , , , (1997)
Tez:
Uluslararası-
39) "Lomotrigine and ınterictal spike activity.", Efendi H, Budak F, Orhan S, Komsuoğlu SS, 5th Mediterranean Epilepsy Conference, , , , (1997)
Tez:
Uluslararası-
40) "Lamotrigine In Generalized Seizures; Add-On Therapy and Monotherapy.", Efendi H, Budak F, Serap O, Komsuoğlu SS, 5th Mediterranean Epilepsy Conference, , , , (1997)
Tez:
Uluslararası-
41) "Serebrovaskuler atakla tanısı konan bir lenfositer lösemi olgusu.", Efendi H., Orhan S., Gönenç Z., Budak F., Derviş A., Komsuoğlu SS., , 32. Ulusal Nöroloji kongresi, , , (1996)
Tez:
Ulusal-
42) "Resesif tip kongenital miyotoni.", Büyükbeşe E, Efendi H, Arısoy AE, Gökalp AS, Komsuoğlu SS, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (1996)
Tez:
Ulusal-
43) "Lamotriginin interiktal EEG bulguları üzerine etkisi.", Efendi H, Orhan S, Gönenç Z, Budak F, Derviş A, Şener U, Komsuoğlu SS, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, , , , (1996)
Tez:
Ulusal-
44) "Generalize tonik klonik nöbetlerde lamotrigin.", Efendi H, Gönenç Z, Orhan S, Budak F, Komsuoğlu SS, Derviş A, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, ., , , (1996)
Tez:
Ulusal-
45) "Parkinson hastalığında manyetik rezonans görüntüleme bulguları", Efendi H, Gönenç Z, Orhan S, Budak F, Komsuoğlu SS, Derviş A, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, ., , , (1996)
Tez:
Ulusal-
46) "Parkinson hastalığında selegilin; semptomatik ve protektif etki?", Efendi H, Gönenç Z, Orhan S, Budak F, Derviş A, Komsuoğlu SS, 32. Ulusal nöroloji kongresi, ., , , (1996)
Tez:
Ulusal-
47) "Aurasız migren profilaksisinde valproat.", Efendi H, Gönenç Z, Orhan S, Budak F, Derviş A, Komsuoğlu SS, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, ., , , (1996)
Tez:
Ulusal-
48) "Çocukluk çağı migreni profilaksisinde valproat.", Efendi H, Orhan S, Gönenç Z, Budak F, Komsuoğlu SS, 32. Ulusal nöroloji kongresi, ., , , (1996)
Tez:
Ulusal-
49) "Non - Ketotik Hiperglisemi ve Epileptik Nöbetler.", Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Budak F, İlhan A, Komsuoğlu SS, Çetinaslan B, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, , , , (1993)
Tez:
Ulusal-
50) "Migren - İnme - MR.", Budak F, Özmenoğlu M, Demirci A, Şener U, Bölükbaşı O, Komsuoğlu SS, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
51) "Gecikmiş Travmatik Intraserebral Hematomlar.", Budak F, Bölükbaşı O, Komsuoğlu SS, Özmenoğlu M, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
52) "Kapalı Kafa Travmalarında EEG'nin Prognostik Önemi ve Posttravmatik Epilepsi Gelişimi ile ilşkisi.", Şener U, Budak F, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Komsuoğlu SS, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
53) "Temporal Epilepsilerde MR Görünüm Özellikleri.", Velioğlu SK, Budak F, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Komsuoğlu SS, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
54) "Brucella'ya Bağlı Meningoensefalitte MR görünümü.", Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
55) "Geç Postanoksik Demyelinizasyon Olgusu.", Şener U, Budak F, Bölükbaşı O, Komsuoğlu SS, Demirci A, II. Karadeniz Tıp Günleri, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
56) "Hemifasiyal Spazmda MR ve MR Anjiografi Özellikleri.", Budak F, Alioğlu Z, Demirci A, İlhan A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS, II. Karadeniz Tıp Günleri, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
57) "Dural Sinus Trombozunda MR MR Anjiografi Özellikleri.", Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu SS, II. Karadeniz Tıp Günleri, ., , , (1993)
Tez:
Ulusal-
58) "Oral Nifedipine In The Treatment Of Hypertensıve Crises In Patients With Hypertensıve Encephaloyathy.", Komsuoğlu SS, Komsuoğlu B, Özmenoğlu M, Özcan C, Gürhan H, 2nd International Smposium On Heart Failure-Mechanism And Management, The Journal Of Heart Failure, Abstarcts. 2 And International Smposium On Heart Failure-Mechanism And Management., , , (1993)
Tez:
Uluslararası-
59) "Akut İskemik İnmeli Hastalarda Kardiyak Bulguları.", Özcan C, Özmenoğlu M, Komsuoğlu B, Aydın N, Akyazıcı M, Komsuoğlu SS, VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (1990)
Tez:
Ulusal-
60) "Akut İskemik İnmeli Hastalarda Kardiyak Bulguları.", Özcan C, Özmenoğlu M, Komsuoğlu B, Aydın N, Akyazıcı M, Komsuoğlu SS, VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, ., , , (1990)
Tez:
Ulusal-
61) "Left Ventricular Mass Index and Prevalence of Heart Disease in the Populatıon. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 4 th Annual Meeting.", Komsuoğlu, Duman E, Komsuoğlu SS, Duman S, Görçin B, Şengün B, Turkey, IL CUore , Rivista di Cardiochrurgiae Cardiologia, Turkey, IL CUore , Rivista di Cardiochrurgiae Cardiologia, , , (1990)
Tez:
Uluslararası-
62) "Left Ventricular Mass Index and Prevalence of Heart Disease in the Population.", Komsuoğlu B, Duman E, Komsuoğlu SS, Duman S, Görçin B, Şengün B, Mediterranean Assocition of Cardiology and Cardiac Diseases, Mediterranean Assocition of Cardiology and Cardiac Surgery 4th annual meeting., , , (1990)
Tez:
Uluslararası-
63) "Oral Nifedipine, Nicardipine ve Captoril'in Acil Hipertansiyonda Kan Basıncı Ve Kalp Hızına Ekisi.", Komsuoğlu B, Şengün B, Bayram A, Komsuoğlu SS , Kardiyoloji Toplantısı, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., Kardiyoloji Toplantısı, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., , , (1989)
Tez:
Ulusal-
64) "Oral Nifedipine, Nicardipine ve Captoril'in Acil Hipertansiyonda Kan Basıncı Ve Kalp Hızına Ekisi.", Komsuoğlu B, Şengün B, Bayram A, Komsuoğlu SS, Kardiyoloji Toplantısı, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Türk Kardiyoloji Derneği Toplantısı., , , (1989)
Tez:
Ulusal-
65) "Periyodik EEG Komplexlerinin Klinik ve Nörofizyolojik Değerlendirilmesi.", Gürhan H, Komsuoğlu SS, Özmenoğlu M, Bölük A, XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi., , , (1987)
Tez:
Ulusal-
66) "Akut iskemik Serebrovasküler İnmeli Hastalarda Kardiyolojik ve Ekokardiyografik Bulgular.", Özmenoğlu M, Özcan C, Gürhan H, Duman E, Komsuoğlu B, Komsuoğlu SS, XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi., , , (1987)
Tez:
Ulusal-
67) "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Değerlendirilmesi ve ACTH Tedavisine cevap.", Bölük A, Özmenoğlu M, Gürhan A, Komsuoğlu SS, XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, , , , (1987)
Tez:
Ulusal-
68) "İntrakraniyel Kitlelerde EEG ve BBT Sonuçlarının Karşılaştırılması.", Bölük A, Gürhan H, Komsuoğlu SS, XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, , , , (1986)
Tez:
Ulusal-
69) "Migren Tedavisinde Propranolol - Klinik ve Elektroensefalografik Takip.", Bölük A, Gürhan H, Komsuoğlu SS, XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi., , , , (1986)
Tez:
Ulusal-
70) "Keshewnikoff Sara'sı (E.P.C.)", Gürhan H, Liman O, Komsuoğlu SS, XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi., , , , (1986)
Tez:
Ulusal-
71) "Anterior Görme Yolları Basılarında VUP'ler.", Komsuoğlu SS, Jones LA, Kalelioğlu M, XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi, XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi., , , (1983)
Tez:
Ulusal-
72) "Organik Nedene bağlı EEG Bulguları üzerine Diazepamın Etkisi.", Dora F, Komsuoğlu SS, XV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, XV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, , , (1979)
Tez:
Ulusal-
73) "Locked - in. (İçe kilitleme Sendromu ve EEG)", Komsuoğlu SS, Dora F, XV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, XV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi., , , (1979)
Tez:
Ulusal-