11 Aralık 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2007 | Tez Konusu: Multi Skleroz - Klinik Değerlendirme ve ACTH. (İ.V.)'a Cevap
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Ayhan Bölük
Diğer Danışman: | Durum:
2 ) 2007 | Tez Konusu: Masküler Distrofilerde Klinik, EMG, ECHO Çalışmaları
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Hüseyin Tonyalı
Diğer Danışman: | Durum:
3 ) 2007 | Tez Konusu: Akut İskemik inmelerde Klinik Kardiyolojik ve ECHO'ik Bulguların Değerlendirilmesi.
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Cemal Özcan
Diğer Danışman: | Durum:
4 ) 2007 | Tez Konusu: Hemiferik İnfarktlarda Bilinç Düzei, Klinik ve BBT Değerlendirilmesi.
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Zekeriya Aydın
Diğer Danışman: | Durum:
5 ) 2007 | Tez Konusu: Tedaviye Dirençli Epileptik Nöbetler
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Nuran Aydın
Diğer Danışman: | Durum:
6 ) 2007 | Tez Konusu: Kapalı Kafa Travmalarında EEF - BSUP'lerin Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi.
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Ufuk Şener
Diğer Danışman: | Durum:
7 ) 2007 | Tez Konusu: Genç Erişkinlerde Serebrovasküler Olaylar
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Fevzi Zöngör
Diğer Danışman: | Durum:
8 ) 2007 | Tez Konusu: Serebrovasküler Olaylarda EEG ile Lateralizasyonn
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Hüseyin Kaşıkçı
Diğer Danışman: | Durum:
9 ) 2007 | Tez Konusu: Tedavi Dirençli Epilepsilerde MR Bulguları ve Cerrahi Uygulaması
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Sibel Velioğlu
Diğer Danışman: | Durum:
10 ) 2007 | Tez Konusu: Tedavi Dirençli Epilepsi Olgularında Lamotrigine
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Seap Orhon
Diğer Danışman: | Durum:
11 ) 2007 | Tez Konusu: Alaheimer Hastalığında Aricapt
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Pervin Kutluay
Diğer Danışman: | Durum:
12 ) 1986 | Tez Konusu: Periyodik EEG Bulguları. Klinik Nörofizyolojik Çalışma.
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Hasan Gürhan
Diğer Danışman: | Durum:
13 ) 1985 | Tez Konusu: KOmpleks Parsiyel Nöbetlerde Klinik ve Nörofizyolojik Çalışma.
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Dr. Osman Liman
Diğer Danışman: | Durum: