24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İnsan Araştırmasında Ontolojik Bir Yaklaşım ve Modern Ahlakın Kökeni Olarak Ressentiment", Sevinç Türkmen, Kesit Akedemi, 11, 365-378, (2017)
 • "Ekolojide Akılcılık Eleştirisinin Eleştirisi", Sevinç Türkmen, Beytülhikme, 7, , (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Ekolojik Bir İlke Olarak Conatus ve Yarar Kavramı", Sevinç Türkmen, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2017)
 • "Gramsci'nin Praksis Kuramı", Sevinç Türkmen, Uluslararası Gramsci Konferansı Bildiri Kitabı, Uluslararası Gramsci Toplantısı, , , (2012)
Devamı »

Dersler

 • Metin Okuma - Presokratikler ve Platon, Felsefe,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Metin Okuma - Ortaçağ ve Rönesans, Felsefe,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Çevre Felsefesi ve Etiği, Felsefe,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »