21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Removal of Organophosphorous Pesticide from Water with Fenton and Photo-Fenton Reaction", Melike İŞGÖREN, Erhan GENGEÇ, Sevil VELİ, Zhainagul ABANOVA, 3rd International Conference on Recycling and Reuse / 28-30 September 2016 / İstanbul, Turkey, Poster Session I (28 September, 14:00-15:00), Konferans, (2016)
Tez:
Uluslararası-
2) "Evalution of Non-Catalytic Wet Air Oxidation Variables for Removal of Orgonophosphrous Pesticide Malathion Using Box-Behnken", Melike İŞGÖREN, Erhan GENGEÇ, Sevil VELİ, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-Cappadocia 2015) / 20-23 May 2015 / Nevşehir, Turkey, Poster Presentations 3 (21 May, 14:00-17:00), Konferans, (2015)
Tez:
Uluslararası
3) "Deney Tasarım Yöntemi ile Polimer Üzerine Boyar Madde Adsorpsiyonunun Değerlendirilmesi", Deniz BİNGÖL, Sibel ZOR, Sevil VELİ, Utkan ÖZDEMİR, Elif Ayşe YILDIZ , Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi (27.06.2011-02.07.2011) / Fizikokimya-Polimer Kimyası Poster Sunumları Kitabı Syf:264, Kongre, (2011)
Tez:
Ulusal-
4) "Çevreci Yakıt Olan Biyobenzin ve Yeni Formül Benzin", Burcu ÖZERKAN AYDIN, Hande YILMAZ, Sevil VELİ, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli- 2008, Kocaeli Üniversitesi , 14-17 Mayıs, Sempozyum, (2008)
Tez:
Ulusal-
5) "Alternatif Enerji Kaynakları Açısından Ülkemizin Dünya Genelindeki Durumunun Değerlendirilmesi ", Tuba ÖZTÜRK, Sevil VELİ, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli- 2008, Kocaeli Üniversitesi, 14–17 Mayıs, Kocaeli, Sempozyum , (2008)
Tez:
Ulusal-
6) "Karasal ve Sucul Ekosistemlerde Petrolün Biyodegradasyonu", Sevil VELİ, Bilge ALYÜZ, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi / 31 Ağustos-2 Eylül 2005 / Eskişehir, Türkiye, Kongre, (2005)
Tez:
Ulusal-