23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Elektrokoagülasyon Prosesi ile Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi", Sevil Veli, Bilge Özbay, İsmail Özbay, Ayla Arslan, Ecren Çebi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 932-936, (2018)
Tez:
2) "Pd/AC Katalizörü Eşliğinde Karbofos’un Islak Hava Oksidasyonu ile Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi", Zhainagul ABANOVA, Melike İŞGÖREN, Erhan GENGEÇ, Sevil VELİ, Politeknik Dergisi, 19(1), 61-66, (2016)
Tez:
3) "Elektrokoagülasyon Prosesi ile Hastane Atıksuyunda Toplam Organik Karbon Giderimi", Sevil VELİ, Ayla ARSLAN, Emrah YILMAZ, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 35, 65-77, (2015)
Tez:
4) "Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi", Dilara ÇETİNDAMAR, Sevil VELİ, Tuba ÖZTÜRK, Demet ARSLANBAŞ, Seda ASLAN KILAVUZ, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK, Esra CAN DOĞAN, Politeknik Dergisi, 17(3), 127-133, (2014)
Tez:
5) "Arıtma Çamuru ve Vinas Komposat Karışımı Kinetiğinin İncelenmesi", Sevgi FERSİZ, Sevil VELİ, Mustafa TÜRKER, Levent DAĞAŞAN, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2), 26-33, (2013)
Tez:
6) "Adsorpsiyon Yöntemi ile Cam Kırığı Üretim Atıksuyunda KOİ Gideriminin İncelenmesi", Sevil VELİ, Ayla ARSLAN, Adile Zeynep OLGUN, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2, 48-57, (2012)
Tez:
7) "İç Ortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşikler ve Sağlık Üzerine Etkileri", Bilge ALYÜZ, Sevil VELİ, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 109-116, (2006)
Tez:
8) "Ağır Metal İçeren Atıksu Arıtımında Kullanılan Düşük Maliyetli Adsorbentler", Bilge ALYÜZ, Sevil VELİ, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3, 94-105, (2005)
Tez:
9) "Kurşun, Kadmiyum, Civa ve Nikel ile Kirlenmiş Toprakların İncelenmesi", Sevil VELİ, Savaş AYBERK, Banu SAYGIN ÇELİKER, Bilge ALYÜZ, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1, 141-146, (2005)
Tez:
10) "Endüstriyel Atıksularda Petrol Ürünlerinin Giderimi", Sevil VELİ, Tuba ÖZTÜRK, Çevre ve Arıtım Dergisi, 12, 47-49, (2002)
Tez:
-