21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Investigation of Food Industry Wastewater Treatment with Aqua-Multalite/Polypyrrole Composite Adsorption", Ayla Arslan, Sevil Veli, Eylem Topkaya, 4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST-2018) / 07-10 Eylül 2018 / Kiev, Ukrayna, , 1, 24-28, (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Investigation of Greywater Treatment by Adsorption Process Using Polymeric Composites Supported with Activated Carbon", Sevil VELİ, Ayla ARSLAN, Eylem TOPKAYA, Hatice KURTKULAK, Şehriban ZEYBEK, Çisil GÜLÜMSER, Anatoli DIMOGLO, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) / 24-27 Nisan 2018 / İzmir, Türkiye, , 1, 628-634, (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Activated Carbon Production from Walnut Shell by Application of Different Activating Agents", Sevil VELİ, Ayla ARSLAN, Şehriban ZEYBEK, Hatice KURTKULAK, Eylem TOPKAYA, Çisil GÜLÜMSER, Anatoli DIMOGLO, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) / 24-27 Nisan 2018 / İzmir, Türkiye, , 2, 3-9, (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Investigation of the Use of Adsorbents Derived from Waste Shells with Addition of PAn/K2S2O8 in Laundry Wastewater Treatment by Adsorption Methods", Sevil VELİ, Ayla ARSLAN, Eylem TOPKAYA, Hatice KURTKULAK, Şehriban ZEYBEK, Çisil GÜLÜMSER, Anatoli DIMOGLO, 4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) / 19-23 Eylül 2018 / Kiev, Ukrayna, , 1, 158-163, (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "Investigation for the Effects of Simple Heating Procedures on the Crystallization of Bi2WO6", Çisil GÜLÜMSER, Francesc MEDINA, Sevil VELİ, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) / 14-16 November 2018 / Alanya, Turkey, , -, 654-660, (2018)
Tez:
Uluslararası-
6) "Electro-Fenton Process with Carbon-PTFE and Iron Electrodes for the Decolorization of Reactive Azo Dye from Aqueous Solution", Çisil GÜLÜMSER, Özge DİNÇ, Sevil VELİ, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) / 14-16 November 2018 / Alanya, Turkey, , -, 741-746, (2018)
Tez:
Uluslararası-
7) "Assessment of the Most Feasible Anode for Electrooxidation Process by Fuzzy Axiomatic Design - A Theoretical Approach", Çisil GÜLÜMSER, Atakan ALKAN, Sevil VELİ, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) / 14-16 November 2018 / Alanya, Turkey, , -, 747-753, (2018)
Tez:
Uluslararası-
8) "Synthesis of Waste Shells/Pyrrole-FeCl3 Composite and Application in Treatment of Industrial Laundry Wastewater", Sevil VELİ, Ayla ARSLAN, Melike İŞGÖREN, Eylem TOPKAYA, Çisil GÜLÜMSER, Hatice KURTKULAK, Şehriban ZEYBEK, Sibel ZOR, Anatoli DIMOGLO, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) / 14-16 November 2018 / Alanya, Turkey, , -, 833-842, (2018)
Tez:
Uluslararası-
9) "Evaluation of Reaction Variables in the Adsorption Process of Industrial Laundry Wastewaters with the Rice Husk Shell-PAn+(K2S2O8) Composite by Response Surface Methodology", Sevil VELİ, Ayla ARSLAN, Melike İŞGÖREN, Eylem TOPKAYA, Çisil GÜLÜMSER, Hatice KURTKULAK, Şehriban ZEYBEK, Sibel ZOR, Anatoli DIMOGLO, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) / 14-16 November 2018 / Alanya, Turkey, , -, 862-873, (2018)
Tez:
Uluslararası-
10) "Economic Evaluation of Reactivation of Waste Automobile Catalytic Converters with the Aim of Reuse in Water Treatment Process", Melike İŞGÖREN, Sevil VELİ, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) / 24-27 Nisan 2018 / İzmir, Türkiye, , 2, 341, (2018)
Tez:
Uluslararası-
11) "Cost Evaluation of Aqueous Solutions Containing of Anionic Surfactant by US Process Treatability", Eylem Topkaya, Ayla Arslan, Sevil Veli, III International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2017) / 19-23 Ekim 2017 / Budapeşte, Macaristan, , 1, 1-6, (2017)
Tez:
Uluslararası-
12) "Removal of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid by Sonication Process", Ayla Arslan, Eylem Topkaya, Sevil Veli, Deniz Bingöl, III International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2017) / 19-23 Ekim 2017 / Budapeşte, Macaristan, , 1, 15-21, (2017)
Tez:
Uluslararası-
13) "Color Removal From Landfill Leached with the Electro Oxidation Process", Sevil Veli, Ayla Arslan, Melike İşgören, Dilay Demiral, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST-2017) / 10-13 Eylül 2017 / Bakü, Azerbaycan, , 1, 8-11, (2017)
Tez:
Uluslararası-
14) "Yemek Atıklarının Ön Arıtımı Amacıyla Kompostlanması", Sevgi Fersiz, Sevil Veli, 2nd International Congress on Engineering Architecture and Design / 12-13 Mayıs 2017 / Kocaeli, Türkiye, , , 315-316, (2017)
Tez:
Uluslararası-
15) "Applicability of Metal Oxide Supported Polymeric Catalysts to Catalytic Wet Air Oxidation", Sevil Veli, Melike İşgören, Ayla Arslan, Ayşenur Geçili, Sibel Zor, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-2017) / 08-10 Mayıs 2017 / Nevşehir, Türkiye, , 1, 557-565, (2017)
Tez:
Uluslararası-
16) "Treatability of Wastewaters Containing Methylene Blue with Ultrasonic Processes", Ayla Arslan, Sevil Veli, Eylem Topkaya, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-2017) / 08-10 Mayıs 2017 / Nevşehir, Türkiye, , 1, 3185-3195, (2017)
Tez:
Uluslararası-
17) "Removal of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid in Aqueous Solution by Ozone and Photocatalytic Ozone Processes", Ayla Arslan, Sevil Veli, Eylem Topkaya, Sibel Zor, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-2017) / 08-10 Mayıs 2017 / Nevşehir, Türkiye, , 1, 3565-3576, (2017)
Tez:
Uluslararası-
18) "Synthesis and Usage of PANI/ZnO, PANI/TiO2, PANI/(TiO2+ZnO) Polymer Composites for the Treatment of Wastewaters Having High Organic Pollution", Sibel Zor, Sevil Veli, Melike İşgören, Ayla Arslan, Fuat Öztürk, Bilge Kaymakçı, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-2017) / 08-10 Mayıs 2017 / Nevşehir, Türkiye, , 1, 576-585, (2017)
Tez:
Uluslararası-
19) "An Investigation of Malathion Treatability by O3 and O3/UV Processes from Aqueous Solutions", Melike İŞGÖREN, Ayla ARSLAN, Eylem TOPKAYA, Sevil VELİ, International Science and Technology Conference (ISTEC) / 13-15 July 2016 / Vienna, Austria, Proceeding Book (ISSN: 2146-7382), 1, 112, (2016)
Tez:
Uluslararası-
20) "Treatability of Food Industry Wastewater by O3/UV/H2O2 Advanced Oxidation Processes", Eylem TOPKAYA, Ayla ARSLAN, Bilge ÖZBAY, İsmail ÖZBAY, Sevil VELİ, International Science and Technology Conference (ISTEC) / 13-15 July 2016 / Vienna, Austria, Proceeding Book (ISSN: 2146-7382), 1, 1380, (2016)
Tez:
Uluslararası-
21) "Reactivation of Waste Automobile Catalytic Converters for the Water Treatment Purposes ", Melike İŞGÖREN, Sevil VELİ, Zhainagul ABANOVA, 3rd International Conference on Recycling and Reuse / 28-30 September 2016 / İstanbul, Turkey, Session 3B / 3R‐Reuse, Recovery, Recycle, IV , 1, 130, (2016)
Tez:
Uluslararası-
22) "Optimization by Central Composite Design of a New Adsorbent (Beidellite/Polyaniline) Production For Adsorption of Acid Yellow 194", Erhan GENGEÇ, Melike İŞGÖREN, Mehmet KOBYA, Sevil VELİ, Internatinal Conference on Advances in Composite Materials and Structures (CACM 2015) / 13-15 April 2015 / İstanbul, Turkey, Experimental Methods and Manufacturing Techniques, , 84, (2015)
Tez:
Uluslararası-
23) "Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtımında KOİ, TOK ve Renk Giderimi ", Melike İŞGÖREN, Sevil VELİ, Mutlu Adalet YILDIZ , 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi (22-24 Mart), Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kentlerin Geleceği, 2, 879-885, (2013)
Tez:
Uluslararası
24) "Reaktif Azo Boyaların Giderilmesinde Atık Malzemelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması ", Utkan Özdemir, Bilge Özbay, İsmail Özbay, Sevil Veli, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Bildiri Kitabı , , 113, (2012)
Tez:
Ulusal-
25) "Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde Su Kullanımı, Atıksu Özellikleri ve Arıtımı", Ayla ARSLAN, Esra CAN DOĞAN, Sevil VELİ, Aynur YAŞAR, 9.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi / 05-08 Ekim 2011 / Samsun, Türkiye, , , 497-502, (2011)
Tez:
Ulusal-
26) "Kompostlamada Vinasın Etkisi", Sevgi FERSİZ, Sevil VELİ, Levent DAĞAŞAN, Mustafa TÜRKER, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK9), 22-25 Haziran 2010 / Ankara, Türkiye, , 7/401, , (2010)
Tez:
Ulusal
27) "Demir Elektrotlu Reaktörde KOİ, Fosfat, Renk ve Bulanıklık Giderimi", Tuba ÖZTÜRK, Sevil VELİ, Anatoli DİMOGLO, Mutlu Adalet YILDIZ, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK9), 22-25 Haziran 2010 / Ankara, Türkiye, , 7/401, , (2010)
Tez:
Ulusal
28) "Nikel ve Çinkonun İyon Değiştirici Reçine ile Gideriminde Adsorpsiyon İzotermlerinin Uygulanabilirliği ", Bilge ALYÜZ, Sevil VELİ, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli- 2008, , , 1066-1074, (2008)
Tez:
Ulusal-
29) "Al Anot ve Al2(SO4)3.18H2O’ın Kullanıldığı Koagülasyon Yöntemleri ile TOK, AKM ve Renk Gideriminin İncelenmesi ", Tuba ÖZTÜRK, Sevil VELİ, Anatoli DİMOGLO, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli- 2008, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
30) "Çeşitli Atıklardan Biyogaz Üretimi ", Melek KESKİN YENİCE, Adile Zeynep OLGUN, Sevil VELİ, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli- 2008, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
31) "Kocaeli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Performans Değerlendirmesi ve Yeniden Kullanım Açısından İncelenmesi ", Ayla ARSLAN, Sevil VELİ, Esra CAN DOĞAN, Niğmet UZAL, Savaş AYBERK, Su Tüketimi, Arıtma, Yeniden Kullanım Sempozyumu / 3-5 Eylül 2008 / Bursa, Türkiye, Bildiriler Kitabı, , 329-338, (2008)
Tez:
Ulusal-
32) "Investigation of Noise Pollution in a Metal Processing Factory", Sevil VELİ, Bilge ALYÜZ, Gülay SARI, 2. Annual YOK-SUNY Collaboration Symposium / 23-25 May 2007 / Adana, Turkey, Scientific Collaboration for Sustainable Development, , , (2007)
Tez:
Uluslararası
33) "Removal of Heavy Metal Cations onto Cankırı Bentonite", Bilge ALYÜZ, Sevil VELİ, 2. Annual YOK-SUNY Collaboration Symposium / 23-25 May 2007 / Adana, Turkey, Scientific Collaboration for Sustainable Development, , , (2007)
Tez:
Uluslararası
34) "Kocaeli İlinde Katı Atıkların Depolama Yöntemi ile Bertarafı", Tuba ÖZTÜRK, Sevil VELİ, TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu / 6-8 Aralık 2007 / Kocaeli, Türkiye, 10. Oturum: Kocaeli ve Çevre, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
35) "Çeşitli Doğal Adsorbentlerin Reaktif Azo Boyanın Giderimindeki Uygunluklarının İncelenmesi", Sevil VELİ, Lale KIRLI, Tuba ÖZTÜRK, Bilge ALYÜZ, Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 / 18-21 Nisan 2007 / Mersin, Türkiye, , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
36) "Evsel Katı Atık Sızıntı Suyunun Kimyasal Koagülasyon Yöntemi ile Arıtımı ", Sevil VELİ, Tuba ÖZTÜRK, Anatoli DİMOGLO, Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 / 18-21 Nisan 2007 / Mersin, Türkiye, , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
37) "Uçucu Halojenli Organik Bileşikler ve Pestisitler ile Kirlenmiş Toprakların İncelenmesi ", Banu SAYGIN ÇELİKER, Sevil VELİ, Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ, Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 / 18-21 Nisan 2007 / Mersin, Türkiye, , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
38) "Katı Atık Depo Sahalarında Atıkların Stabilizasyon Süreçleri ", Sevil VELİ, Tuba ÖZTÜRK, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES’07) / 20-22 Haziran 2007 / Kocaeli, Türkiye, , , 546-549, (2007)
Tez:
Ulusal-
39) "Depo Sahalarında Sızıntı Suyu Oluşumu ve Kontrolü ", Sevil VELİ, Tuba ÖZTÜRK, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES’07) / 20-22 Haziran 2007 / Kocaeli, Türkiye, , , 542-545, (2007)
Tez:
Ulusal-
40) "Metal Sektöründe Oluşan Yanma Gazlarının İncelenmesi", Sevil VELİ, Bilge ALYÜZ, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu / 16-17 Kasım 2006 / Kırıkkale, Türkiye, , , 345-353, (2006)
Tez:
Uluslararası
41) "Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Bileşiklerinin İncelenmesi ", Sevil VELİ, Bilge ALYÜZ, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma Ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu (KYUSS 2006) / 28-30 Haziran 2006 / Kocaeli, Türkiye, , , 178-184, (2006)
Tez:
Ulusal-
42) "İzaydaş Depo Alanı Sızıntı Suyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı ", Sevil VELİ, Tuba ÖZTÜRK, Anatoli DİMOGLO, Salim ÖNCEL, Savaş AYBERK, III. Ulusal Katı Atık Kongresi(UKAK’2005) / 25-27 Mayıs 2005 / İzmir, Türkiye, , , 39-46, (2005)
Tez:
Ulusal-
43) "Atık Arıtma Çamurlarının Ön Arıtım Yöntemleri ", Sevil VELİ, Mustafa TÜRKER, Sevgi FERSİZ, III. Ulusal Katı Atık Kongresi(UKAK’2005) / 25-27 Mayıs 2005 / İzmir, Türkiye, , , 319-326, (2005)
Tez:
Ulusal-
44) "Atık Arıtma Çamurlarının Minimizasyon Stratejileri ", Sevgi FERSİZ, Mustafa TÜRKER, Sevil VELİ, III. Ulusal Katı Atık Kongresi(UKAK’2005) / 25-27 Mayıs 2005 / İzmir, Türkiye, , , 209-216, (2005)
Tez:
Ulusal-
45) "Ekmek Mayasının Termokimyasal Hidrolizi", Sevgi FERSİZ, Mustafa TÜRKER, Sevil VELİ, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi / 31 Ağustos-2 Eylül 2005 / Eskişehir, Türkiye, , , 111-114, (2005)
Tez:
Ulusal-
46) "Arıtma Çamurlarının Termokimyasal Hidrolizi ", Sevgi FERSİZ, Mustafa TÜRKER, Sevil VELİ, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu / 23-25 Mart 2005 / İzmir, Türkiye, , , 495- 504, (2005)
Tez:
Ulusal-
47) "İzmit Klinik ve Tehlikeli Atıklar Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nde Proses Tanıtımı ve Halojenlerin Prosesteki Yeri ", Şenay ÇETİN, Savaş AYBERK, Sevil VELİYEVA, Mithat BAKOĞLU, Kadriye OKTOR, XV. Ulusal Kimya Kongresi / 4-7 Eylül 2001 / İstanbul, Türkiye, , , , (2001)
Tez:
Ulusal
48) "Polimer Karışımların Dizel Yakıtlarının Parafinsizleşme Prosesine Etkisi ", Sevil VELİ, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi / 20-22 Mayıs 1998 / Kırıkkale, Türkiye, , , 112-116, (1998)
Tez:
Uluslararası-
49) "Azotlu ve Kükürtlü Bileşiklerin Dizel Yakıtlarının Parafinsizleşme Prosesine Etkisi ", Sevil VELİYEVA, I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi / 14-16 Mayıs 1997 / Kırıkkale, Türkiye, , , 141-145, (1997)
Tez:
Ulusal-
50) "Havada Petrol Kirliliği Kontrolünde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması ", Sevil VELİYEVA, Kadriye OKTOR, Savaş AYBERK, Türkiye`de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II / 22-23 Mayıs 1997 / Kocaeli, Türkiye, , , 1053-1057, (1997)
Tez:
Ulusal-
51) "Metil-Etil Ketonun Parafinsizleşme Prosesine Etkisi ", 'Sevil Veliyeva', Azerbaycan Bilimler Akademisi Genç Bilimadamlarının IV. Konferansının Yayınları, Bakü, 1992, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
52) "Karbamidin Sulu-Alkol Çözeltisi ile Dizel Yakıtlarının Parafinsizleşme Prosesine Asetik Asitin Etkisi ", 'Sevil Veliyeva', Azerbaycan Bilimler Akademisi Genç Bilimadamlarnın III. Konferansının Yayınları, Bakü, 1991, , , (1991)
Tez:
Ulusal-
53) "Diizopropil Eterinin Katılımı İle Dizel Yakıtların Parafinsizleştirilmesi", 'Sevil Veliyeva', Azerbaycan Bilimler Akademisi Genç Bilimadamlarının Konferansının Yayınları, Bakü, 1991, , , (1991)
Tez:
Ulusal-