18 Temmuz 2019 | Perşembe
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)Sızıntı Suyunun Katalitikİslak Hava Oksidasyonu ve Elektrooksidasyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi2016/021KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20164YürütücüBitti
2)Endüstriyel Çamaşırhanelerde Atıksuyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtım Süreçlerinin Geliştirilmesi115Y797TÜBİTAKSanayi Kuruluşları24 Ay2016YürütücüProf. Dr. Anatoli DIMOGLODevam
3)KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARININ KURULMASI2014/081KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20154Yardımcı AraştırmacıBitti
4)Malathionun Katalitik Oksidasyon Yöntemiyle Arıtımında Kinetik, Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi ve Yüzey Yanıt Sistemi ile Optimizasyonu. 2013/073KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay2013YürütücüBitti
5)Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Polimerik Katkılı Maddelerle Adsorpsiyonunun İncelenmesi2011/24KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi18 Ay20113YürütücüBitti
6)Katyon Katkılı Yarı İletken Polimerlerin Sentezlenmesi ve Boyar Maddelerin Arıtımına Uygulanması2011/29KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi18 Ay20114Yardımcı AraştırmacıBitti
7)Hastane Atıksularının Karakterizasyonu ve Ozon, ozon/Hidrojen peroksit ve Ozon/UV prosesleri ile Ön Arıtımının incelenmesi2010/056KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20103Yardımcı AraştırmacıBitti
8)Boya Endüstrisi Atıksuyunda İleri Arıtım Yöntemlerinin Uygulanması2009/55KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi1 2 Ay20091YürütücüBitti
9)Evsel, Tehlikeli ve Endüstriyel Katı Atık Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi106Y151 TÜBİTAKTÜBİTAK24 Ay20083YürütücüBitti
10)Maya Endüstrisi Atığı Olan Vinasın Kompostlaştırılması ve Değerlendirilmesi2007/075KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi18 Ay20072Yürütücü-Bitti
11)Kağıt Endüstrisi Atıksularında Adsorplanabilir Organik Halojenlerin Giderimi2006K120750DPTDPT24 Ay20065 Yürütücü-Bitti
12)Arıtma Tesisleri İşletim Öperatörleri Sertifika Programı-Avrupa BirliğiSanayi Kuruluşları12 Ay20068Yardımcı Araştırmacı-Bitti
13)Ön İşlem Olarak Fotooksidasyon Uygulamasının Atıksuların Biyolojik Parçalanabilirliğine Etkilerinin Araştırılması2002/67KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi24 Ay20053Yardımcı Araştırmacı-Bitti
14)Katalitik Yöntemlerin İleri Atıksu Arıtma Teknolojilerine Uygulanması2005/9KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi24 Ay20055Yardımcı Araştırmacı-Bitti
15)Çevre Örneklerinde PAH ve PCB’lerin GC/MS Yöntemi ile İncelenmesi2005/24KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi36 Ay20057Yardımcı Araştırmacı-Bitti
16)İyon Değiştirici Reçinelerle Katyon Giderimi2002/33KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi36 Ay20023Yürütücü-Bitti