23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2018 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Begüm BELAT
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
2 ) 2017 | Tez Konusu: Düzenli Depolama Alanı Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Dilay DEMİRAL
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
3 ) 2017 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Hatice KURTKULAK
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
4 ) 2016 | Tez Konusu: Anaerobik Arıtma Çıkışından Alınan Sızıntı Suyunun Pt Kaplı Elektrot Kullanılarak Elektrooksidasyonla Arıtımının İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Serhat VAROL
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
5 ) 2016 | Tez Konusu: Sızıntı Suyunun Katalizör Destekli Islak Oksidasyonla Arıtılabilirliliği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ayşenur GEÇİLİ
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
6 ) 2016 | Tez Konusu: Elektro-oksidasyon/Elektro-koagülasyon Hibrit Prosesiyle Fenol Giderimi: Kinetik ve Metabolitlerin Belirlenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Hazal ÖZTÜRK
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
7 ) 2016 | Tez Konusu: Boyalı Atık Sulardan Ağır Metal ve Renk Giderimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Esra DUMAN
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
8 ) 2015 | Tez Konusu: Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Alüminyum Elektrot Kullanılarak Elektrokoagülasyon Prosesi ile Arıtımının İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Şeyda Ecren ÇEBİ
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
9 ) 2015 | Tez Konusu: Katalitik Özellikli Malzemelerle Kaplanarak Hazırlanan Elektrotların Kullanıldığı Fotoelektro-okso-Fenton Hibrit Prosesi ile Tekstil Atıksuyunun Arıtılabilirliliğinin İncelenmesi: Proses Optimizasyonu, Kinetik Çalışmalar ve Proses Maliyetinin Değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Çisil GÜLÜMSER
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
10 ) 2013 | Tez Konusu: Karbofos`un PD/AC Katalizörü Kullanılarak Islak Hava Oksidasyonla Arıtımında Box-Behnken Tasarımı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Zhainagul ABANOVA
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
11 ) 2011 | Tez Konusu: Malathionun Atık Katalitik Konvertör Katalizörlüğünde Islak Hava Oksidasyonu Prosesi ile Arıtımı; Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi ve Yüzey Yanıt Sistemi ile Optimizasyonu
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Melike İŞGÖREN
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
12 ) 2011 | Tez Konusu: Konsantre Sızıntı Suyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımının İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Utkan ÖZDEMİR
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
13 ) 2010 | Tez Konusu: Evsel Organik Atıkların Anaerobik ve Aerobik Çürütülmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Sevgi FERSİZ
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
14 ) 2010 | Tez Konusu: Sodyum Dodesil Benzen Sülfonat`ın (SDBS) Adsorpsiyonunda Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Utkan ÖZDEMİR
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
15 ) 2010 | Tez Konusu: İskendurun Körfezinde Endüstriyel Kaynaklı Spesifik Kirleticilerin Tespiti ve Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ersan KUZYAKA
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
16 ) 2009 | Tez Konusu: İzmit Körfezi ne Girdisi Olan Derelerin Su Kalite Durumlarının Tespiti
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Meriç DENİZ
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
17 ) 2008 | Tez Konusu: Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Mutlu Adalet YILDIZ
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
18 ) 2008 | Tez Konusu: İZAYDAŞ Çevresindeki Topraklarda PAH ve PCB`lerin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Dilara ÇETİNDAMAR
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
19 ) 2006 | Tez Konusu: "İzmit Evsel ve Tehlikeli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” Sızıntı Sularının Elektro- ve Kimyasal Koagülasyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Tuba ÖZTÜRK
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
20 ) 2006 | Tez Konusu: Islak Hava Oksidasyonu ve Adsorpsiyon Yöntemleri ile Selüloz Ağartma Atıksuyunun Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Serap KETİZMEN
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
21 ) 2006 | Tez Konusu: Cam Kırığı Üretim Atıksuyunda Adsorpsiyon Yöntemiyle KOİ Gideriminin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Adile Zeynep OLGUN
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
22 ) 2005 | Tez Konusu: Doğal Kil ile Sulu Çözeltilerden Bakır ve Çinkonun Giderimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Bilge ALYÜZ
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
23 ) 2005 | Tez Konusu: Ağır Metal İçeren Atıksuların Çöktürme Yöntemi ile Arıtımı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Fernap EREN KOLAT
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
24 ) 2005 | Tez Konusu: Reaktif Azo Boyanın Kitosan ile Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Arzu YILDIZ
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
25 ) 2004 | Tez Konusu: Atık Arıtma Çamurlarının Termokimyasal Hidrolizi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sevgi BOZDEMİR
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
26 ) 2004 | Tez Konusu: Üretim Ortamında Oluşan Gaz Kirleticiler ile Gürültü Etkilerinin Çevre Yönetim Sistemi- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Gülay SARI
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti