20 Temmuz 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Myxozoan Parasites of Some Teleost Fishes in the Black Sea.", Sevilay Okkay, Hakan Özkan, Ahmet Özer , , International congress on Engineering and Life Science , , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Infections of Ortholinea mullusi and Myxobolus sp. (Cnidaria: Myxozoa) in Mullus barbatus (Mullidae). ", ahmet Özer,Sevilay Okkay,Cem Tolga Gürkanlı, Yılmaz Çiftçi, , International congress on Engineering and Life Science, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Current Status of Myxosporean (Cnidaria: Myxozoa) Parasites of Marine and Freshwater Fishes in Turkey", Ahmet Özer,Sevilay Okkay, , International congress on Engineering and Life Science, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Morphological, ecology and molecular phylogeny of Kudoa nova and Kudoa stellula (Myxozoa) from Turkısh Black Sea fishes.", Ahmet Özer, Sevilay Güneydağ, Cem Tolga Gürkanlı, Yılmaz Çiftçi, Violeta Yurakhno, , Ekoloji, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Morphological and molecular characterization of a new Ortholinea species from Mullus barbatus", Cem Tolga Gürkanlı, Sevilay Güneydağ, Violeta Yurakhno, Yılmaz Çiftçi, Ahmet Özer, , Ekoloji, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "First Report of Sphaeromyxa sevastopoli and Zschokkella iskovi (Myxozoa) From Gaidropsarus mediterraneus in Turkish Black Sea Coasts", Sevilay Okkay,Ahmet Özer, Violeta Yurakhno, , Iseep-2017 Vııı. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems., , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Isopod Parasites of Some Black Sea Fishes Collected From Coasts of Sinop.", Sevilay Okkay, Ahmet Özer, , Iseep-2017 Vııı. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Morphological Description of Sphaerospora mugilis (Myxozoa:Sphaerosporidae) in Leaping Mullet Liza saliens (Mugilidae). ", Ahmet Özer,Gökçe Acar,Sevilay Güneydağ, Hakan Özkan,Violetta Yurakhno , , Ekoloji 2017, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
9) "New Myxosporean Species Of Genus Ceratomyxa (Myxosporea: Ceratomyxidae) From Gall Bladder Of The Black Sea Turbot Scophthalmus maeoticus.", Violetta Yurakhno, Sevilay Güneydağ, Ahmet Özer, , Environmental, Industrial And Energy Security, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) "First report of Kudoa nova and Kudoa stellula (Myxozoa) in fishes collected from Sinop coasts of the Black Sea", Ahmet Özer, Sevilay Güneydağ, Violeta Yurakhno, , EMOP XII, Fınlandıa, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
11) "Cestoda Parasites in Cartilaginous Fish Raja clavata Collected From Turkish Coasts Of The Black Sea. ", Ahmet Özer , Sevilay Güneydağ, Hakan Özkan, Tatyana Polyakova , , FABA 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
12) "Developmental Stages of Nematopsis legeri (Myzozoa) From Different Hosts.", Sevilay Güneydağ, Ahmet Özer, , FABA 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
13) "Karadeniz’in Sinop Kıyılarından Yakalanan Bazı Kemikli Balıklarda Scolex pleuronectis (Cestoda) Enfeksiyonları", Sevilay GÜNEYDAĞ, Ahmet ÖZER, Hakan ÖZKAN, , 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
14) "Karadeniz’in Sinop Kıyılarından Toplanan Akdeniz Midyesindeki (Mytilus galloprovincialis) Bazı Parazit Türlerine Ait Histolojik Bulgular", Sevilay GÜNEYDAĞ, Ahmet ÖZER, , 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
15) "Karadeniz ve Ege Denizi’ndeki Kültür Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax) Karşılaştırmalı Diplectanum aequans (Monogenea) Enfeksiyonları", Ahmet ÖZER, Türkay ÖZTÜRK, Birol BAKİ, Sevilay GÜNEYDAĞ, Gökçe ACAR, Arzu ÇAM, Dilara KAYA , , 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
16) "Effect of patasite on the condition of Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) with respect to some biotic and environmental factors", Özer A., Çankaya E., Güneydağ S. , , 17 th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
17) "Seasonality and Host-Parasite İnterrelationship of Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819 Parasites in Turkish Black Sea Coasts", Ahmet ÖZER, Sevilay GÜNEYDAĞ, , 49th. European Marine Biology Symposium, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
18) "First report of Lamellodiscus elegans and Lamellodiscus fraternus (Monogenea: Diplectanidae) on the gills of Diplodus annularis (Perciformes: Sparidae) from Turkish Black Sea coasts", Ahmet ÖZER, Sevilay GÜNEYDAĞ, Hakan ÖZKAN, , FABA 2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
19) "Doctor fish (Garra rufa); a treatment agent, an actor in beauty sector or vector for disease transmission? ", Ahmet ÖZER, Sevilay GÜNEYDAĞ, , FABA 2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
20) "First report of some parasites from Mediterranean mussel, Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819, collected from the Black Sea coast at Sinop", Ahmet ÖZER, Sevilay GÜNEYDAĞ, , 40th. CIESM Congress, Marsilya, Fransa , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
21) "Karadeniz’deki Akdeniz Midyesinde (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Bulunan Parvatrema duboisi (Dollfus, 1923) Türü Parazitin Ülkemizden İlk Bildirimine Dair Ekolojik, Morfolojik ve Histolojik Bulgular", , , 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
22) "Spirobranchus triqueter (Polychaeta: Serpulidae)'in yapisal Özelliklerinin Taramali Elektron Mikroskobu (Sem) ve Işık Mikroskobu ile İncelenmesi", Ahmet ÖZER, Güley KURT ŞAHİN, Sevilay GÜNEYDAĞ, , 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , , (2013)
Tez:
Ulusal-