23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Morphology and molecular phylogeny of Ortholinea mullusi sp. nov. (Myxozoa) in Mullus barbatus from the Black Sea.", Cem Tolga Gürkanlı, Sevilay Okkay, Yılmaz Çiftçi, Violetta Yurakhno Ahmet Özer, Diseases of Aquatic Organisms, , , (2018)
 • "Two novel myxosporean parasites in Black Sea fishes: Kudoa niluferi sp. nov. and Kudoa anatolica sp. nov. (Cnidaria: Myxosporea)", Ahmet Özer, Sevilay Okkay, Cem Tolga Gürkanlı, Yılmaz Çiftçi, Violetta Yurakhno , Diseases of Aquatic Organisms, , , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Scolex pleuronectis (Cestoda) Infections in Several Bony Fish Species Collected from Sinop Coasts of the Black Sea", Sevilay Güneydağ, Hakan Özkan,Ahmet Özer, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, , , (2017)
 • "New Data on Digenean Parasites of Fishes In Sinop Region of the Black Sea. ", Yulia Kornyychuk, Ahmet Özer, Sevilay Güneydağ, Hakan Özkan , Гаевская. – Севастополь: Изд-ль Бондаренко Н. Ю, , , (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Myxozoan Parasites of Some Teleost Fishes in the Black Sea.", Sevilay Okkay, Hakan Özkan, Ahmet Özer , , International congress on Engineering and Life Science , , , (2018)
 • "Infections of Ortholinea mullusi and Myxobolus sp. (Cnidaria: Myxozoa) in Mullus barbatus (Mullidae). ", ahmet Özer,Sevilay Okkay,Cem Tolga Gürkanlı, Yılmaz Çiftçi, , International congress on Engineering and Life Science, , , (2018)
Devamı »

Projeler

 • Kudoa stellula (Myxosporea: Myxozoa) Türü Parazitin Çamuka Balığının (Atherina hepsetus) Et Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Karadeniz’in Sinop Kıyılarında Yaşayan Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Paraziter Faunasının Belirlenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »