21 Şubat 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "A Review of Mid-Infrared and Near-Infrared Imaging: Principles, Concepts and Applications in Plant Tissue Analysis", Türker-Kaya, S.; Huck, C.W., Molecules, 22, 168-178, (2017)
 • "Divergent interaction profiles of gabapentin and levetiracetam with dipalmitoylphosphatidylcholine lipids", Sevgi Türker-Kaya, Aygül Kına, Selen Alın, International J of Epilepsy, https://doi.org/10.1016/j.ijep.2017.09.001, , (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "An FTIR Approach to Investigate Molecular Changes Induced by Epilepsy", Turker S., İlbay G., Ateş N., Güneş Z., Kara N., Severcan F., WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine, 2, 355-359, (2005)
 • "The Effect of STZ-Induced Diabetes on Lipid Structure, Function and Composition of Rat Skeletal Muscle: An FTIR Study", Erar H., Turker S., Akkaş B., Yılmaz O., Severcan F., , WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine , 2, 351-355, (2005)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "ANTİEPİLEPTİK İLAÇ OLAN GABAPENTİN’İN FOSFATİDİLKOLİN LİPİTLERİ İLE ETKİLEŞMESİNİN İNCELENMESİ ", Selen Alın, Sevgi Türker, 51. Nöroloji Kongresi Kitapçığı, 51. Nöroloji Kongresi, , , (2015)
 • "Armodafinil'in Fosfatidilkolin Lipitleri ile Doza Bağlı Etkileşmesi", Handan Kırkoçoğlu, Sevgi Türker, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi Ktapçığı, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi Ktapçığı, , , (2015)
Devamı »

Projeler

 • Epilepsinin moleküler mekanizmasının ve antiepileptik vigabatrin ve topiramat’ın epilepsi tedavisindeki rolünün araştırılması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2005)
 • Yeni Antiepileptik İlaçların Epilepsi Tedavisindeki Rolünün Moleküler ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması
  DPT tarafından desteklenmiştir. (2004)
 • Epileptik sıçan modellerinde bazı yeni epilepsi ilaçlarının etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2004)
Devamı »