8 Aralık 2019 | Pazar
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Factors predicting the need for tube thoracostomy in patients with iatrogenic pneumothorax associated with computed tomography-guided transthoracic needle biopsy.", İbrahim Ulaş Özturan, Nurettin Özgür Doğan, Cansu Alyeşil, Murat Pekdemir, Serkan Yılmaz, Sezer HF, Turkish Journal of Emergency Medicine, 18(3), 105-110, (2018)
Tez:
2) "Comparison of diagnostic and prognostic utility of lactate and procalcitonin for sepsis in adult cancer patients presenting to emergency department with systemic inflammatory response syndrome", Esra Keçe, Elif Yaka, Serkan Yilmaz, Nurettin Özgür Doğan, Cansu Alyeşil, Murat Pekdemir , Turkish Journal of Emergency Medicine, 16(1), 1-7, (2016)
Tez:
3) "Correlation of alveolar–arterial gradient with Computed Tomography Pulmonary Artery Obstruction index in acute Pulmonary Embolism", Onur Karakayalı, Serkan Yilmaz, İlyas Ertok, Çelik GK, Gül Pamukcu, Yavuz Yiğit, Mura Memiş, Hasan Yıldırım, Cumhuriyet Medical Journal, 38, 281-290, (2016)
Tez:
4) "Difficulties in Management of Occupational Exposure in Our Country: A Case Report” ", Serkan Yilmaz, Murat Pekdemir, Elif Yaka, Turkish Journal of Emergency Mecicine, 12(2), , (2012)
Tez:
5) "A Neglected Cause of hypertension in the Emergency Department: Primary Hyperaldosteronism", Melih Yüksel, Serkan Yilmaz, Murat Pekdemir, Elif Yaka, Journal of Emergency Medicine Case Reports, 3(2), 46-48, (2012)
Tez:
6) "Acil Servis Hastalarında Oral Antikoagülan Te davi Bilgi düzeylerinin Araştırılması ", Elif Yaka, Murat Pekdemir, Serkan Yilmaz, Latif Erdem Akalın, Turkish Journal of Emergency Mecicine,, 11(4), 155-160, (2011)
Tez:
7) "Akut Nonkomplike Alt Üriner Sistem Enfeksiyo nu Olan Hastalarda Fosfomisin Trometamol ve Siprofloksasinin Etkinliğinin Karşılaştırılması", Levent Özcan, Serkan Yilmaz, Murat Pekdemir, Elif Yaka, Turkish Journal of Emergency Mecicine, 11(3), 104-109, (2011)
Tez:
8) "Travmatik Beyin Hasarı Belirteçleri", Can Duman, Serkan Yilmaz. , Türk Klinik Biyokimya Dergisi , 6(1), 33-41, (2008)
Tez:
9) "Negatif Basınçlı Tüp Sisteminin Acil Servis Hastalarının Laboratuvar Test İstek - Sonuç Sürelerine Etkisi ", Murat PEKDEMİR, Can DUMAN, Serkan YILMAZ, , Turkish Journal of Emergency Mecicine, , , (2007)
Tez:
10) "Acil Tip ve Etik", "Serpil YAYLACI, Serkan YILMAZ, Özgür KARCIOGLU", Türkiye Acil T›p Dergisi, 7(4), 183-190, (2007)
Tez:
11) "Analyzes of urine cultures and antibiograms ordered from emergency department", Murat PEKDEMİR, Serkan YILMAZ, Devrim Öztürk DÜNDAR, Turkish Journal of Emergency Mecicine, 6, 154-158, (2006)
Tez:
12) "Acil Sağlık Çalışanlarının Hakları", Mehmet Eryılmaz, Serkan Yılmaz, Turkish Journal of Emergency Mecicine, 5, 145-155, (2005)
Tez:
13) "Aeromedical Evacuation And Critical Patient Care", Doç. Tbp. Dz. Alb. Hülya Türkan Uz. Tbp. Tgm. Serkan Yılmaz Uz. Tbp. Tgm. Serkan Sener, Sendrom, sept., 47-57, (2005)
Tez: