21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "The Rehabilitation of Edentulous Maxilla with the Use of All-on-Four Implants", Ege Köseler, Serkan Sarıdağ, Fatih Mehmet Coşkunses, Modern Approaches in Dentistry and Oral Health Care, 1-4, 1-6, (2018)
Tez:
2) "Pleomorfik Adenoması Bulunan Erkek Hastanın Cerrahi Tedavisi Ve Protetik Rehabilitasyonu", Adnan Ege KÖSELER, Pınar ÇELİK Topçu, Serkan SARIDAĞ, Bahadır KAN, Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 14 Doi:10.17567/dfd. 66462, 50-55, (2016)
Tez:
3) "Vertical fracture resistance of roots retreated using different instrumentation techniques", Dilek Yiğit, Ayça Yılmaz, Serkan Sarıdağ, Egemen Avcu, Yasemin Yıldıran, Turk Endo Jour, 1(1), 1-6, (2016)
Tez:
4) "Management of a child with severely decayed teeth using Cad/Cam asisted monolithic zirconia crowns.", Mesut Elbay, Emine Kaya, Ege Köseler, Ülkü Şermet Elbay, Serkan Sarıdağ, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, doi:10.5336/dentalcase.2016-51089, , (2016)
Tez:
-
5) "Treatment of pediatric patients with lost anterior teeth due to trauma:Alternative practical and temporary approaches.", Ülkü ELBAY, Mesut ELBAY, Emine KAYA, Sinem YILDIRIM, Serkan SARIDAĞ, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, 10.5336/dentalcase.2015-48209 , , (2016)
Tez:
-
6) "Management of Two- Rooted Maxillary Central and Lateral Incisors: A Case Report With a Multidisciplinary Approach Involving CAD/CAM and Cone Beam Computed Tomography Technology”", Mesut Elbay, Emine Kaya, Ülkü Şermet Elbay, Serkan Sarıdağ, Alper Sinanoğlu , JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY, (basım aşamasında), , (2016)
Tez:
-
7) "Monolithic Zirconia in Dentistry", Ege KÖSELER, Serkan SARIDAĞ, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, (Basım Aşamasında), , (2016)
Tez:
-
8) "Light transmission of different resin composites at different thicknesses.", Serkan SARIDAĞ, Neslihan ÇÖKÜK, Emine KARA, Ege KÖSELER, Cumhuriyet Dental Journal , Volume 19 Issue 3, 197-204, (2016)
Tez:
9) "Geminasyonu olan santral kesici dişin multidisipliner tedavisi", Ege Köseler, Serkan Sarıdağ, Emre Yaprak, Nur Seven, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, basım aşamasında, , (2016)
Tez:
-
10) "Çene Yüz Protezlerinde Kullanılan Materyallerin Gelişimi ve Özellikleri", Kübra DEĞİRMENCİ, Serkan SARIDAĞ, Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 13, 166-173, (2015)
Tez:
11) "Basic Properties and Types of Zirconia: An Overview ", Serkan SARIDAĞ, Önjen TAK, Gamze ALNIAÇIK, World Journal of Stomatology , 20(2), 40-47, (2013)
Tez:
12) "Dişhekimliğinde Kullanılan Stres Analiz Yöntemleri:Derleme", Gamze ALNIAÇIK, Önjen TAK, Serkan SARIDAĞ, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 14-2, 7-13, (2013)
Tez:
-
13) "EVALUATION OF THE RADIOPACITY OF SOME LUTING, LINING AND FILLING DENTAL CEMENTS", Gürel PEKKAN, Serkan SARIDAĞ, Nilüfer Çelebi BERİAT, CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, 35(2), 2-9, (2011)
Tez:
14) "Esthetic Restoration of Eroded Teeth Using Porcelain Laminate Veneers with Different Preparation Techniques:Case Report", Serkan SARIDAĞ, Serhan AKMAN, Gürel PEKKAN, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21-3, 241-244, (2011)
Tez:
-
15) "Papillon-Lefevre Sendromlu Bir Olguya Protetik Yaklaşım", Murat Selim BOTSALI, Serkan SARIDAĞ, Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 4, 107-111, (2011)
Tez:
-
16) "Metal seramik ve tam seramik inley destekli sabit parsiyel protezlerin kırılma dayanımlarının incelenmesi", Serkan SARIDAĞ, Atilla Gökhan ÖZYEŞİL, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 18, 136-142, (2009)
Tez:
-
17) "Conservative alternative for the replacement of missing posterior teeth: two case report", Serkan SARIDAĞ, Atilla Gökhan ÖZYEŞİL, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 17, 216-220, (2008)
Tez:
-