27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Estimation of ultimate torque capacity of the SFRC beams using ANN", Serkan Engin, Onur Öztürk, Fuad Okay, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 53, No. 5, pp. 939-956, (2015)
 • "Torsional behavior of steel fiber reinforced concrete beams", Fuad Okay, Serkan Engin, Construction and Building Materials, Vol. 28, pp. 269-275, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Effect of Shear Wave Velocity of Soil on Behavior of Mid-Rise Reinforced Concrete Frame Structures", Serkan Engin, Celal Bayar University Journal of Science, Volume 13, Issue 3, 695-705, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Binalar İçin Gerekli Perde Duvar Oranının Farklı Depremler İçin İncelenmesi", Serkan Engin, , 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017 Eskişehir/Türkiye, , , (2017)
 • "Kolemanit Katkılı Harçların Eğilme Dayanımına Yüksek Sıcaklığın Etkisi ", Onur Öztürk, Serkan Engin, Adnan Öner, Güzide Baytekin Çiçek, , Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2-4 Mart 2016, Karabük, Türkiye, , , (2016)
Devamı »

Projeler

 • Yüksek Katlı Betonarme Yapıların Hasar Görebilirliği İçin Performans Analizleri Yapılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Lif Katkılı Betonların Burulma, Aderans Dayanımı ve Mekanik Özelliklerinin Lif İçeriğine Göre Değişimin İncelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Yüksek Katlı Binaların Deprem Karşısındaki Doğrusal Olmayan Davranışının İrdelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »