23 Eylül 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "MENÂSİK-İ HACC ADLI ESERDE BİRLEŞİK FİİLLER", Serhat KÜÇÜK, Tarık ÇELİK, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, YIL:7, SAYI:1, , 118-132, (2017)
Tez:
-
2) "TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH", Serhat KÜÇÜK, Yusuf AVCI, , Volume: 3(3), 981-989, (2017)
Tez:
-
3) "DASITÂN-I AHMED HARÂMÎ MESNEVISI ÜZERINE INCELEMELER -1-", SERHAT KÜÇÜK, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 1-2, 301-310, (2016)
Tez:
-
4) "Dede Korkut Hikâyelerinde Eski Türkçenin Izleri", SERHAT KÜÇÜK, Journal of Turkish Studies, 9(Volume 9 Issue 9), 785-798, (2014)
Tez:
-
5) "Seyyad Hamza'nın Yûsuf u Zeliha'sındaki Arkaik Unsurlar", SERHAT KÜÇÜK, ATATÜRK ÜNIVERSITESI TÜRKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI, (52), 1-25, (2013)
Tez:
-
6) "Feridüddin Attâr'ın Hayatı ve Eserleri", SERHAT KÜÇÜK, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 1(C. 2, No. 1), 241-262, (2013)
Tez:
-
7) "Vubıhlar ve Vubıhca", SERHAT KÜÇÜK, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 2(4 No. 1), 91-114, (2013)
Tez:
-
8) "ESKI TÜRKÇEDE KUS ISIMLERI", SERHAT KÜÇÜK, Turkısh Studies, 8(13), 1237-1246, (2013)
Tez:
-
9) "SEYH NASÛH EFENDI VE HADÎS RISÂLESI ÜZERINE", SERHAT KÜÇÜK, On the Sheikh Nasûh Effendi and Hadith Treatise. SUFI STUDIES, 4(8), 49-65, (2013)
Tez:
-
10) "ZATI DIVANINDA ARKAIK UNSURLAR", SERHAT KÜÇÜK, ATATÜRK ÜNIVERSITESI TÜRKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ DERGISI, (49), 117-130, (2013)
Tez:
-
11) "TEZKIRE VE TEZKIRECILIGIN GELISIMI", SERHAT KÜÇÜK, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 1(2), 14-31, (2012)
Tez:
-
12) "ÇAGATAY TÜRKÇESIYLE ILGILI MAKALELER BIBLIYOGRAFYASI DENEMESI", SERHAT KÜÇÜK, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 1(3), 25-41, (2012)
Tez:
-