21 Temmuz 2019 | Pazar
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI. 3rd INTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER & EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI", "Serhat Küçük" "Yusuf Avcı", , , , 981-989, (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ. 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USOS 2017)", "Serhat Küçük" "Yusuf AVCI" , , , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI. 1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILKROAD ACADEMİC STUDIES", Serhat KÜÇÜK, Yusuf AVCI, Enes YAŞAR , , , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "TÜRKISTANDA CEDIDCILIK HAREKETININ OLUSUMU VE GÜNÜMÜZE ETKILERI. 2.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGITIM VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU", SERHAT KÜÇÜK, YUSUF AVCI, TÜRKCESS, , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
5) "TÜRKÇE BILIM YAPMAK MÜMKÜNDÜR. II. ULUSLARARASI KASGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU", SERHAT KÜÇÜK, AHMET ULUDAĞ, ÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ, , , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
6) "DIVÂN-I LUGÂT-IT-TÜRK'TEKI HAPAXLAR -1-. II. ULUSLARARASI KASKARLI MAHMUD SEMPOZYUMU", SERHAT KÜÇÜK, ÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ, , , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
7) "TÜRK DÜNYASINDA ORTAK TERIM SORUNU. 'VI. UluslararasGr eng Ti.irkologlarS empozyum", SERHAT KÜÇÜK, ÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ, , , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-