12 Kasım 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "MENÂSİK-İ HACC ADLI ESERDE BİRLEŞİK FİİLLER", Serhat KÜÇÜK, Tarık ÇELİK, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, YIL:7, SAYI:1, , 118-132, (2017)
 • "TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH", Serhat KÜÇÜK, Yusuf AVCI, , Volume: 3(3), 981-989, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI. 3rd INTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER & EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI", "Serhat Küçük" "Yusuf Avcı", , , , 981-989, (2017)
 • "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ. 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USOS 2017)", "Serhat Küçük" "Yusuf AVCI" , , , , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • ESKI TÜRK EDEBIYATI II, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • ELESTIREL OKUMA, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • DIL VE KÜLTÜR, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »