14 Aralık 2018 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "The Effect of Anxiety on IVF Success", Serdar Filiz, Pelin Coştur, Ender Yalçınkaya, Özcan Budak, Sebiha Özkan, Eray Çalışkan, IX. Turkish-German Gynecology Congress Lecture and Abstract Book, IX. Turkish-German Gynecology Congress, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
2) "Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Ovaryum ve Tuba Uterinada Androjen Reseptörü Ekspresyonu Üzerine Etkisi", Pelin Coştur Bıyıksız, Serdar Filiz, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi Kongre Kitabı, T-61, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
3) "Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Ovaryum ve Tuba Uterinada Leptin Ekspresyonu Üzerine Etkisi", Pelin Coştur Bıyıksız, Serdar Filiz, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi Kongre Kitabı, T-62, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
4) "Varikoseli olan ve varikosel operasyonu geçiren hastaların spermlerinde EGFR ve AR ekspresyonunun immünohistokimyasal olarak değerlendirilmesi", Pelin Coştur Bıyıksız, Serdar Filiz, Hakkı Dalçık, Eray Çalışkan, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi Kongre Kitabı, T-123, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
5) "Azospermik Hastaların Testis Dokularında i-NOS dağılımının immünohistokimyasal olarak değerlendirilmesi", Pelin Coştur Bıyıksız, Serdar Filiz, Süheyla Gonca, Melih Çulha, Eray Çalışkan, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi Kongre Kitabı, T-124, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
6) "Kontrollü Ovaryen Stimülasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Endometriyum Reseptivitesinde LİF ve Aktin Ekspresyonları Üzerine Etkisi", Pelin Coştur Bıyıksız, Serdar Filiz, Birol Vural, Elif Gelenli, Süreyya Ceylan, Melda Yardımoğlu Yılmaz, Süheyla Gonca, Hakkı Dalçık, II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Bildiri Kitabı, II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
7) "Placental Expression of Insulin-like Growth Factor, Fibroblast Growth Factor and Neural Cell Adhesion Molecule in Pregnancies Complicated with Preeclampsia", Birol Vural, Sebiha Özkan, Pelin Coştur, Hakkı Dalçık, Serdar Filiz, İzzet Yücesoy, Archives of Gynecology and Obstetrics, VI. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi-Antalya, 271 Supp1, 27, (2005)
Tez:
Uluslararası-
8) "Expression of the Cell Adhesion Molecules in the Adriamycin Induced Esophageal Atresia Rat Model", Melih Tugay, Serdar Filiz, Hakkı Dalçık, Selami Sözübir, Mevlüt Korkmaz, Haluk Güvenç, 14th International Symposium on Pediatric Surgical Research Abstract Book, 14th International Symposium on Pediatric Surgical Research-Madrid/Spain, , 61, (2001)
Tez:
Uluslararası-
9) "Effects of Chronic Ethanol on the Glial Fibrillary Acidic Protein Containing Astrocytes: an Immunocytochemical Study", Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Süheyla Gonca, Serdar Filiz, Cannur Dalçık, Bekir Faruk Erden, Süreyya Ceylan, XIth International Congress of Histochemistry and Cytochemistry-York City/UK, XIth International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, , 74, (2000)
Tez:
Uluslararası-
10) "An Immunocytochemical Study of Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) in the Placentae of Intrauterine Growth Retarded Human Fetuses", Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Birol Vural, Cannur Dalçık, Serdar Filiz, Süheyla Gonca, Sibel Köktürk, Süreyya Ceylan, Dalçık, H., M. Yardımoğlu, B. XIth International Congress of Histochemistry and Cytochemistry Abstract Book, XIth International Congress of Histochemistry and Cytochemistry-York City/UK, , 74, (2000)
Tez:
Uluslararası-
11) "İntrauterin Gelişme Geriliği Olan Fötus Plasentalarında İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1’in Dağılımı", Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Birol Vural, Cannur Dalçık, Serdar Filiz, Süheyla Gonca, Sibel Köktürk, Süreyya Ceylan, V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Özet Kitabı, V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi-Kayseri, , 2, (2000)
Tez:
Ulusal-
12) "Kronik Etanolün Beyin Astrositlerindeki Glial Fibriller Asidik Protein Üzerine Etkisinin İmmünositokimyasal Olarak İncelenmesi", Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Süheyla Gonca, Serdar Filiz, Cannur Dalçık, Bekir Faruk Erden, Süreyya Ceylan, V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi-Kayseri, , 18, (2000)
Tez:
Ulusal-
13) "Hücre Adezyon Moleküllerinden Nöral Hücre Adezyon Molekülü (Neural Cell Adhesion Molecule, N-CAM) ve Pan-kaderin İmmünoreaktivitesinin Erişkin Sıçan Dokularında Dağılımının İmmünositokimyasal Yöntemle İncelenmesi", Serdar Filiz, Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Süheyla Gonca, Süreyya Ceylan, V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Özet Kitabı, V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi-Kayseri, , 19, (2000)
Tez:
Ulusal-
14) "Kolesterolün Karaciğer Dokusu Üzerinde Yaptığı Morfolojik Değişiklikler ve Bu Değişikliklere Vitamin E ve Selenyumun Etkisi", Süheyla Gonca, Süreyya Ceylan, Sibel Köktürk, Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Serdar Filiz, IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Özet Kitabı, IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi-Diyarbakır, , 44, (1998)
Tez:
Ulusal-
15) "İnsan Plasentasında İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (Insulin-like Growth Factor-1; IGF-1)’in İmmünositokimyasal Olarak Gösterilmesi", Hakkı Dalçık, Melda Yardımoğlu, Süreyya Ceylan, Birol Vural, Cannur Dalçık, Sibel Köktürk, Süheyla Gonca, Serdar Filiz, IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Özet Kitabı, IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi-Diyarbakır, , 21, (1998)
Tez:
Ulusal-