24 Şubat 2018 | Cumartesi
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)İnfertil kadınların endometriyal biyopsi örnekleri ve serumunun reseptivite faktörleri açısından incelenmesiKOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20103YürütücüDevam
2)Embriyo varlığında endometriyal kokültür hücrelerinin endometriyal reseptivite belirteçleri açısından immünositokimyasal olarak incelenmesiKOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20104Yardımcı AraştırmacıDevam
3)Azospermik hastalardan elde edilen testis dokularında i-NOS, LIF, VEGF, IGF-1, Pan-kaderin, Aktin, Vimentin, bFGF, Hoxa-10, Hoxa-11, a4b3 integrin ve NCAM dağılımın immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik düzeyde incelenmesiKOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20105Yardımcı AraştırmacıBitti
4)İnfertil kadınlarda granüloza hücrelerinin elektron mikroskobik ve apoptotik faktörler açısından değerlendirilmesiKOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20104Yardımcı AraştırmacıDevam
5)Varikoseli olan ve varikosel operasyonu geçiren hastalara ait spermlerde leptin, IGF-I, EGF, CCR-1 ve Androjen reseptörlerinin dağılımının immünfloresan düzeyde incelenmesiKOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20094YürütücüBitti
6)KONTROLLÜ OVARYEN STİMULASYON UYGULANMIŞ SIÇANLARDA SİLDENAFİL SİTRATIN ENDOMETRİYUM RESEPTİVİTESİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER ÜZERİNE ETKİSİ2007/078-107S444KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiTÜBİTAK12 Ay20083YürütücüBitti