14 Aralık 2018 | Cuma
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2010 | Tez Konusu: Postnatal Fare Ovaryumunda Yeni Oosit ve Follikül Gelişimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Gözde Yazıcıoğlu
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2007 | Tez Konusu: KONTROLLÜ OVARYEN STİMULASYON UYGULANMIŞ SIÇANLARDA SİLDENAFİL SİTRATIN ENDOMETRİYUM RESEPTİVİTESİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER ÜZERİNE ETKİSİ
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: PELİN COŞTUR BIYIKSIZ
Diğer Danışman: | Durum: