17 Aralık 2018 | Pazartesi
 

Kişisel Bilgiler:

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Emb.ve Hist.
e-posta: serdarfiliz@kocaeli.edu.tr
Kişisel Web:
Adres: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD UMUTTEPE-KOCAELİ