17 Aralık 2018 | Pazartesi
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: Hücre Adezyon Moleküllerinden Nöral Hücre Adezyon Molekülü (Neural Cell Adhesion Molecule, N-CAM) ve Pan-kaderin İmmünoreaktivitesinin Erişkin Sıçan Dokularında Dağılımının İmmünositokimyasal Yöntemle İncelenmesi
Danışman: HAKKI DALÇIK
Alan: TIPTA UZMANLIK\HİSTOLOJİ
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tarih: 1998 - 2000
Yüksek Lisans Tez:
Danışman:
Alan:
Üniversite:
Tarih: -
Lisans : TIP FAKÜLTESİ
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tarih: 1985 - 1993