23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Hormonal and functional biomarkers in ovarian response", "Birol Vural", "Yiğit Cakiroglu", "Füsün Vural", "Serdar Filiz", Arch Gynecol Obstet, 289 (6), 1355-61, (2014)
 • "The Expression of Inducible Nitric Oxide Synthase (iNOS) in the azoospermic human testis", Pelin Coştur, Serdar Filiz, Süheyla Gonca, Melih Çulha, Turgay Gülecen, Seyhun Solakoğlu, Yurdagül Canberk, Eray Çalışkan, Andrologia, 44 Suppl 1, 654-660, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Comparison of microdose GnRH agonist protocol with GnRH antagonist / letrazole protocol in patients with poor ovarian response", Yiğit Çakıroğlu, Şule Yıldırım Köpük, Orkun Başarır, Serdar Filiz, Birol Vural , J Turk Soc Obstet Gynecol, 10, 132-137, (2013)
 • "Farelerde Candida Albicans’a Bağlı Karaciğer ve Dalak Tutulumunda Caspofungin ve Caspofungin ile Meropenem Kombinasyonunun Etkinliğinin Histolojik Olarak Değerlendirilmesi", Serdar Filiz, Hakkı Dalçık, Pelin Coştur Bıyıksız, Sema Özcan Keçeli, Fatma Budak, TÜRKİYE KLİNİKLERİ J MED SCI , 25, 763-69, (2005)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "The Effect of Anxiety on IVF Success", Serdar Filiz, Pelin Coştur, Ender Yalçınkaya, Özcan Budak, Sebiha Özkan, Eray Çalışkan, IX. Turkish-German Gynecology Congress Lecture and Abstract Book, IX. Turkish-German Gynecology Congress, , , (2011)
 • "Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Ovaryum ve Tuba Uterinada Androjen Reseptörü Ekspresyonu Üzerine Etkisi", Pelin Coştur Bıyıksız, Serdar Filiz, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi Kongre Kitabı, T-61, X. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi , , , (2010)
Devamı »

Dersler

 • Genel Histoloji, Tıbbi Laboratuvar,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Embriyolojiye Giriş, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Gametogenez, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • İnfertil kadınların endometriyal biyopsi örnekleri ve serumunun reseptivite faktörleri açısından incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Embriyo varlığında endometriyal kokültür hücrelerinin endometriyal reseptivite belirteçleri açısından immünositokimyasal olarak incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Azospermik hastalardan elde edilen testis dokularında i-NOS, LIF, VEGF, IGF-1, Pan-kaderin, Aktin, Vimentin, bFGF, Hoxa-10, Hoxa-11, a4b3 integrin ve NCAM dağılımın immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik düzeyde incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »