6 Aralık 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "“The Comparison of Self-Efficacy Belief Levels on Anatomy Education between the Undergraduate Students from Physical Therapy and Rehabilitation Department and the Associate Students from Vocational School of Health Services in Western Black Sea Region“", Acar D., Colak T., Colak S., Gungor T., Yener DM, Aksu E, Guzelordu D., Sivri İ., Colak E., Ors A., Journal of Education and Learning(Endeks:ERIC), 6(3), 151-56, (2017)
 • "Metaphors about computer education of first year nursing students", Çolak S., Güzelordu D., Yener MD., Taşdemir R., Topal A., Bamaç B., Çolak.T, SHS Web of Conferences(Endeks: ISI-Web of Science), 26, 01057, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • " “The Investıgatıon Of The Level Of Satısfactıon Of Customers For Dıfferent Categorıes Of The Sports Centers”", Colak S., Dolu U., The Journal of International Anatolia Sport Science , Vol.3, Issue.1, 260-66, (2018)
 • "“Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Spor Bilgi Düzeylerinin Araştırılması”", Çolak S,. Örs A., Çolak E., Son M., Güzelordu D., Çolak T., Yargıcı M., KOSBED, (Endeks: ULAKBİM)., 35-1, 107-113, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Dijital Oyun Oynayan Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi", Colak S., Topal AD. , 12th ICITS(Technolıgy Integration in Education), İzmir, Türkiye, 2-4 May 2018., 12th ICITS(Technolıgy Integration in Education), İzmir, Türkiye, 2-4 May 2018., , , (2018)
 • "“Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Durumları ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi”", Topal AD., Colak S. , 12th ICITS(Technolıgy Integration in Education), İzmir, Türkiye, 2-4 May 2018., 12th ICITS(Technolıgy Integration in Education), İzmir, Türkiye, 2-4 May 2018., , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Sporda Ergonomi, Beden Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Spor Bilimlerinde Araştırma ve İstatsitik, Beden Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • İstatistik, Beden Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »