12 Aralık 2019 | Perşembe
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Ventilatörle İlişkili Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Pnömonisinde Mortalite İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. ", Şengül A, Şengül E, Argun Barış S, Hayırlıoğlu N. , Kocaeli Tıp Dergisi, 1, 1-6, (2013)
Tez:
-
2) "Nadir Bir Olgu: Sweet Sendromuna Bağlı Akciğer Tutulumu.", Argun Barış S, Doğru G, Boyacı H, Başyiğit İ, Yıldız F. , Respiratory Case Reports, , , (2013)
Tez:
-
3) "İnvaziv Ürotelyal Mesane Karsinomunun Endobronşiyal Metastazı.", Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Argun Barış S, Yıldız K, Başyiğit İ, Yıldız F. , Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, , , (2013)
Tez:
-