9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2015 | Tez Konusu: Obezite Hipoventilasyon Sendromu tanılı hastalarda PAP tedavisinin nörokognitif fonksiyonlar üzerine etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Dr.Dilek Tuncel
Diğer Danışman: | Durum: Devam