12 Aralık 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Positron emission tomography/computed tomography in cases with tuberculosis mimicking lung cancer.", Boyaci H, Basyigit I, Baris SA. , Brasilian Jounal of Infectious Disease, 17(2), 267-269, (2013)
 • "Positive Airway Pressure Device Compliance of the Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. ", Boyacı H, Gacar K, Argun Barış S, Basyigit I, Yıldız F. , Adv Clin Exp Med , , , (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Ventilatörle İlişkili Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Pnömonisinde Mortalite İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. ", Şengül A, Şengül E, Argun Barış S, Hayırlıoğlu N. , Kocaeli Tıp Dergisi, 1, 1-6, (2013)
 • "Nadir Bir Olgu: Sweet Sendromuna Bağlı Akciğer Tutulumu.", Argun Barış S, Doğru G, Boyacı H, Başyiğit İ, Yıldız F. , Respiratory Case Reports, , , (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • " Assesment Of The Factors Associated With Mortality In Ventilator Associated Pneumonia Of Multidrug Resistance Acinetobacter Baumannii. ", Şengül A, Şengül E, Argun Barış S, Hayırlıoğlu N., , European Respiratory Society International Congress, , , (2013)
 • "Eczane çalışanlarının kronik havayolu hastalıkları ve inhaler kullanımı ile ilgili bilgi düzeyleri. ", Yıldız F, Argun Barış S, Yüksel S, Tosun Ö, Başyiğit İ, Boyacı H, Kaştı M., , Türk Toraks Derneği 16.yıllık Kongresi, Antalya, , , (2013)
Devamı »

Dersler

 • Mesleki Akciğer Hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye:
 • Akciğer Absesi, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye:
Devamı »