19 Eylül 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi 2016 Yılı Çalışmaları", Şengül G. AYDINGÜN Hakan ÖNİZ Ayberk ENEZ Metin ALBÜKREK Ali Hakan EĞİLMEZ Gülşen K. ÜSTÜN Mert ÜSTÜN , AST, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 35-2, 469-482, (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "İstanbul Tarihöncesi Araştırmalarının 2007-2015 Yılları Arası Sonuçları", Şengül Aydıngün, AST , Araştırma Sonuçları Toplantısı, 34-1, 369-390, (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları İlk Beş Yıllık Değerlendirme 2010-2015", Şengül Aydıngün, KST, Kazı Sonuçları Toplantısı, 38-1, 371-388, (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Göl Suları Çekilince Büyükçekmece", Şengül Aydıngün, Oktay Özdemir, Hakan Öniz, 20. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı Bildirirleri, 20. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı , , 21-31, (2017)
Tez:
Ulusal-
5) "MODIFIED COASTAL SHORELINE DURING THE HOLOCENE ALONG THE NORTHERN MARMARA, TURKEY: TWO EXAMPLES OF SUBMERGED SETTLEMENT OF BYZANTINE TIMES", KORAL, H., İŞBİL, D., AYDINGÜN, Ş., TUR, H., PROCEEDINGS FOR IGCP 610 FIRST PLENARY CONFERENCE AND FIELD TRIP, INSTITUTE OF EARTH SCIENCES OF THE GEORGIA, ILIA STATE UNIVERSIİTY, TBILISI, GEORGIA12-19 October 2014., , 80, (2015)
Tez:
Uluslararası-
6) "Archaeological Excavations at İstanbul's Lake Küçükçekmece-2010", H.Öniz, Ş. Aydıngün, E. Güldoğan, SOMA Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranaen Archaeology, 15 th Symposium on the Mediterranaen Archaeology, BAR international Series 2695-1, 407-410, (2015)
Tez:
Uluslararası
7) "UNDERGROUND STRUCTURES FROM ISTANBUL ÇATALCA/MALTEPE", Şengül G. Aydıngün , Ali Hakan Eğilmez , Haldun Aydıngün , İlker Gürbüz , Gülhun Gürbüz , Metin Albukrek , Gülşen Küçükali , Emre Kuruçayırlı , Bülent Erdem, Hypogea 2015 - Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Hypogea 2015 International Congress of Speleology in Artificial Cavities, , 250-259, (2015)
Tez:
Uluslararası
8) "WATER SUPPLY TUNNELS OF ISTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE LAKE BASIN (BATHONEA) ", Emre Kuruçayırlı, Ali Hakan Eğilmez , Gülşen Küçükali , Metin Albukrek , Elif Aytekin Uzel , Şengül G. Aydıngün , Hypogea 2015 - proceedings of international congress of speleology in artificial cavities, Hypogea 2015 - Rome, March 11/17 2015 , , 114-12, (2015)
Tez:
Uluslararası
9) "Müzelerde Çağdaş Güvenlik Yöntemleri", Şengül Aydıngün, Uluslararası Güvenlik Kongresi/ International Security Congress Bildiriler Kitabı/ Proceedings Book, Uluslararası Güvenlik Kongresi/ International Security Congress , 3, 829-833, (2014)
Tez:
Uluslararası
10) "Tarih Öncesi Yerleşim Bathonea’da Uygulanan Jeofizik Çalışmalar/ Geophysical Application of a Prehistoric Settlement at Bathonea", Ertan Pekşen, Türker Yas, İsmail Kaplanvural, Hamdullah Livaoğlu, Şerif Barış, Şengül Aydıngün, The 20th International Geophysıcal Congress and exhibition of Turkey Kongre Bildiriler Kitabı, The 20th International Geophysıcal Congress and exhibition of Turkey, , , (2013)
Tez:
Uluslararası
11) "A New Late-Hittite Sphinx", Şengül Aydıngün, Hasan Karakaya, SOMA 2010, 14th Symposium on Mediterranean Archaeolgy, , 1-3, (2013)
Tez:
Uluslararası
12) "Edirne Müzesinden Geç Hitit Ortostatları", Şengül Aydıngün- Hasan Karakaya, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 3, 463-469, (2011)
Tez:
Uluslararası
13) "Küçükçekmece Göl Havzası İlk Dönem Kazı Çalışmaları (2009 Yılı)", Şengül Aydıngün, E.Güldoğan, V.Heyd,H.Öniz, Ü.Y,Planken, 32.Kazı Sonuçları Toplantısı, 32. Kazı ,Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, 1, 46-57, (2011)
Tez:
Uluslararası
14) "Geophysical Applications for ITA 2008: The Example of The Selimpaşa Höyük", Volker Heyd, Şengül Aydıngün, Emre Güldoğan, , 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı , 30. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu- 2009 Ankara, 25:1, 553-569, (2010)
Tez:
Uluslararası
15) "2008 Yılı İstanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması", Şengül Aydıngün, Emre Güldoğan, Volker Heyd,Hakan Öniz, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı , 30. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-Ankara 2009 , 1, 273-288., (2010)
Tez:
Uluslararası
16) "Küçükçekmece Gölü Antik Feneri ve Limanları", Şengül Aydıngün , Ufukta Bir Işık, Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu, 12-13 Haziran 2010, Şile Fenerinin 150. Yılı Kutlamaları, , , 171-176., (2010)
Tez:
Uluslararası-
17) "A Group Stone Tool of The Küçükçekmece Lake", Şengül Aydıngün, Eastern Mediterranean University 4 th. International Symposium on Underwater Research, Eastern Mediterranean University 4 th. International Symposium on Underwater Research, , 59-68, (2010)
Tez:
Uluslararası
18) "İstanbul Prehistoric Survey in 2007 Season", Şengül Aydıngün, Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), , 75-84, (2010)
Tez:
Uluslararası
19) "Gaziantep Müzesi Yapı Aadak Çivileri", Şengül Aydıngün, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bİldirileri/ Acts of the VIIth International Congress of Hititology, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi/ VIIth International Congress of Hititology, 1, 53-62, (2010)
Tez:
Uluslararası
20) "Gaziantep Müzesi Yapı Adak Çivileri", Şengül Aydıngün, VII. Hititoloji Kongresi Bildirileri, VII. Hititoloji Kongresi, 1, 53-62, (2010)
Tez:
Uluslararası
21) "Istanbul-Kucukcekmece Lake and River Basin Archaeological Ruins", Sengul Aydingun- Hakan Öniz, Underwater Research, 3rd Interational Symposium on Underwater Research, , 8-21, (2009)
Tez:
Uluslararası
22) "İstanbul ili 2007 yılı Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması Sonuçları", Şengül Aydıngün, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı I. cilt, 30. Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-Ankara, 1, 411-426, (2009)
Tez:
Uluslararası
23) "A New Hitite Statuette from Rezzan Elbeyli Collection", Şengül Aydıngün, BAR British Archeological Research- London, SOMA, , , (2008)
Tez:
Uluslararası
24) "Irak'ta Eski Eserlere Uygulanan Şiddet", Şengül Aydıngün, V. Uluslararası Felsefe Konferansı "ŞİDDET", Kocaeli Üniversitesi V. Uluslararası Felsefe Günleri Sempozyumu, , 223-228, (2008)
Tez:
Uluslararası
25) "İstanbul Küçükçekmece Gölü Arkeolojik Tespit Çalışmaları", Şengül Aydıngün, Hakan Öniz, SBT'o8 Bildiriler Kitabı, 12. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı, , 38-47, (2008)
Tez:
Uluslararası-
26) "Gaziantep Müzesi Tunç Hitit Heykelcikleri", Şengül Aydıngün, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 30.Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 1, 399-411, (2008)
Tez:
Uluslararası
27) "Eskişehir Müzesinde Korunan Figürin ve İdoller", Şengül Aydıngün, 25.Araştırma Sonuçları Toplantısı , 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 3, 429-438, (2007)
Tez:
Uluslararası
28) "The Effects of The Aegean and Anatolian Earthquakes to the Human Settlements in the Prehıstorıc Tımes", Şengül Aydıngün, http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2007/TAM_METIN_NUMARALI-SIRALI-PDF/763-765.pdf, International Eartquake Symposium Kocaeli 2007, , 763-765, (2007)
Tez:
Uluslararası
29) "Anadolu'nun Geçiş Bölgesinin Erken Tunç Çağı Pişmiş Toprak Figürinleri ", Şengül Aydıngün, SERES, SERES Uluslararası Seramik, 75-87, , (2007)
Tez:
Uluslararası
30) "Dünya Müzelerinde Çağdaş Uygulamalar", Şengül Aydıngün, VII-Müzecilik Semineri 20-22 Ekim 2004 Bildiriler, VII-Müzecilik Semineri-Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Müze Harbiye, , 163-166, (2005)
Tez:
Ulusal
31) "Yaşanan Depremler Sonrası Ayasofya Onarımları", Şengül Aydıngün, 2005 Kocaeli Deprem Sempozyum Kitabı, Deprem Sempozyumu 2005 Kocaeli, , , (2005)
Tez:
Uluslararası-