27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Using principal component analysis and fuzzy c–means clustering for the assessment of air quality monitoring", Senay Cetin Dogruparmak, Gulsen Aydin Keskin, Selin Yaman, Atakan Alkan, Atmospheric Pollution Research, 5, 656-663, (2014)
 • "Solid Waste Characterization of Kocaeli", Melek Keskin Yenice, Şenay Çetin Doğruparmak, Ertan Durmuşoğlu, Bilge Özbay, Hilmi Orkun Öz, Polısh Journal Of Envıronmental Studies, Vol.20, No.2, 479-484, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi ", Dilara ÇETİNDAMAR, Sevil VELİ, Tuba ÖZTÜRK, Demet ARSLANBAŞ, Seda ASLAN KILAVUZ, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK, Esra CAN DOĞAN, Politeknik Dergisi, 17 (3), 127-133, (2014)
 • "Azot Oksit Emisyonları ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", "Şenay Çetin" "Savaş Ayberk", Endüstri Otomasyon Dergisi, sayı:118, , (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ’NDEKİ SANAYİ KAYNAKLI EMİSYONLARIN KENT ATMOSFERİNDEKİ DAĞILIMLARININ CALPUFF MODELİ İLE BELİRLENMESİ", Kazım Onur DEMİRARSLAN, Şenay Çetin DOĞRUPARMAK, , 6.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, , , (2015)
 • "The research of CO and NOx emissions revealed from linear sources in Kocaeli city Korfez district by ISCST-3 and AERMOD Model Programs ", Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, , INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ICOCEE Cappocodia2015, , 29, (2015)
Devamı »

Dersler

 • Akışkanlar Mekaniği, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Akışkanlar Mekaniği, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Hava Kirliliğinde Atık Gaz Kontrolü, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Dilovasında Yer Seviyesindeki Ozon Konsantrasyonlarının Modellenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Çevre Örneklerinde PAH ve PCB’lerin GC/MS Yöntemi ile İncelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2006)
 • Kocaeli’de Evlerde, Ofislerde ve Okullarda İç Ortam Hava Kalitesinin Belirlenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »