23 Nisan 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Clock Rooms Constructed during the Reign of Sultan Abdulmecid/Sultan Abdülmecid'in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler", Şefaattin Deniz, The Journal Of Ottoman Studies/Osmanlı Araştırmaları, 49, 267-291, (2017)
 • "Kerim Han Zend'in Şiraz'ı İmar ve İhyası", Şefaattin Deniz, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 20, 157-171, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Hüseyin Paşa'nın Muhallefatı", Şefaattin Deniz, , Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Özet, , (2018)
 • "Bir Osmanlı Binbaşısının Gözünden XIX. Yüzyılın Sonunda Trablusgarp Eyaleti", Şefaattin Deniz, , II. Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Ortaçağ Avrupa Tarihi, Tarih,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yeniçağ Avrupa Tarihi, Tarih,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Uygarlık Tarihi, Tarih,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »