17 Temmuz 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "ÇOK ÇEŞİTLİ MEDYA ORTAMLARINDA GENÇLERİN GELENEKSEL RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sedat Özel, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 8, 281-320, (2015)
Tez:
-
2) "BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ", Sedat Özel, Global Media Journal TR Edition, 5(10), 288-316, (2015)
Tez:
-
3) "ÇAĞDAŞ HABER FLORASINDA BİR KATILIM GERÇEĞİ OLARAK ÇEVRİMİÇİ VİDEOLAR", Sedat Özel, İnterMedi-İnternatioanl E-Journal, Vol.1, 66-87, (2014)
Tez:
-
4) "Yeni Medya Çağında Radyoların Dönüşümü", Sedat Özel, Akdeniz İletişim, 22, 168-189, (2014)
Tez:
-
5) "“Yeni Medya” nın Temelleri Üzerine Bir Tartışma"", Sedat Özel, AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.003.x, , (2012)
Tez:
-
6) "YAKINSAMA: YENİ MEDYANIN İTİCİ GÜCÜ", Sedat Özel, Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, Cilt 2, Sayı 2, 54-66), (2011)
Tez:
-
7) "Katılımcı Bir Medya Yapılanması Açısından Yeni Haber Medyası Olanakları: Yurttaş ve Vatandaş Gazeteciliği Üzerine Görüşler", Sedat Özel, İletişim Çalışmaları Dergisi (Journal Of Communication Studies), Güz 2011, 58-79, (2011)
Tez:
-
8) "Avrupa Birliği'nde Görsel İşitsel Politikların Kültürel Temellerine Bir Bakış", Sedat Özel, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi , Cilt:1 Sayı:1, 136-162, (2009)
Tez:
-
9) "FUNDAMENTAL PROBLEMS OF TURKISH LOCAL BROADCASTERS", Sedat Özel, deScripto- Media in South Eastern Europe, No:01/02 2008, 35-38, (2008)
Tez:
-