17 Temmuz 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Akıllı Telefon Kullanımına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Sedat Özel, 1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı Vol.2, 1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Vol.2, 163-181, (2014)
Tez:
Uluslararası-
2) "GENÇLERİN YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA RADYO DİNLEME DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sedat Özel, Dijital İletişim Etkisi , Digital Communication İmpact İnternational Academic Conference, , 69-87, (2014)
Tez:
Uluslararası-
3) "Yayıncılıkta Sayısal Yönelim Bağlamında Kocaeli Yerel Radyolarının Kurumsal İnternet Sayfası Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme", Sedat Özel, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, , 609-620, (2013)
Tez:
Uluslararası-